Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Välkommen till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns till för att lyssna, stödja och samtala med dig som är patient, närstående eller personal inom vården.

Vi erbjuder själavård och krissamtal och kan förmedla kontakt med andra församlingar eller företrädare för andra religioner. Vi har tystnadsplikt och erbjuder samtalsstöd för dig eller din närstående. Alla är välkomna oavsett religion och trosuppfattning.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2021