Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Sjukhusskola

Sjukhusskolan är en skola för alla barn och ungdomar som blir inlagda på sjukhus och fungerar som en bro till hemskolan samt ger eleverna kontinuitet i lärandet. Undervisningen vill också ge trygghet, bidra till elevens tillfrisknande och minska oro inför den fortsatta skolgången.

På sjukhusskolan arbetar lärare som tillsammans med elever, föräldrar, hemskola och vårdpersonal utformar undervisningen så att den passar elevens behov så bra som möjligt. Örebro kommun är huvudman för sjukhusskolan och skolan är naturligtvis öppen för elever från andra kommuner.

Sjukhusskolan, kontakt (Örebro kommun)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2021