Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Sjukresa för utomlänspatienter

När det gäller sjukresor är det patientens hemregionens regler som gäller. Ta kontakt med hemregionen för att få mer information. Sjukresa gäller för resor mellan hotellet och sjukhuset, om den beviljats av hemregionen. För information om resemöjligheter i Region Örebro län, kontakta sjukresekontoret 020-31 43 22.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2021