Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

När du blir sjuk eller får en skada anmäler du det samma dag till din arbetsgivare eller Försäkringskassan. 

När du blir sjukskriven - så fungerar det (1177.se)

Rehabilitering

Ibland behövs rehabilitering för att du ska klara av att återgå till arbetslivet på heltid eller deltid. Arbetsuppgifterna kan behöva anpassas till vad du klarar av eller så kan du behöva byta arbetsplats för att kunna arbeta igen. 

Det är arbetsgivarens ansvar att göra en plan för att du så fort som möjligt ska kunna gå tillbaka till arbetet. Det ska ske senast en månad efter första sjukdagen om du antas vara sjuk i minst 60 dagar.

Förutom läkare kan även annan personal vara inblandad i din vård och behandling. Det kan till exempel vara en fysioterapeut, psykolog eller arbetsterapeut.

Rehabkoordinator

Rehabkoordinatorn på din vårdcentral kan ge dig stöd i din sjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete.

Rehabkoordinatorn kan även ge dig stöd i kontakten med din arbetsgivare.

Du kan kontakta rehabkoordinatorn om du behöver stöd eller har frågor kring din sjukskrivning eller din rehabilitering.

Hemrehabilitering för dig över 65 år

Om du är över 65 år och inte kan ta dig till vårdcentralen finns möjlighet att få en bedömning gjord i hemmet och stöd i fortsatt träning av våra hemrehab-sjukgymnaster.

Speciella sjukskrivningsregler under coronapandemin

På grund av utbrottet av sjukdomen covid-19 behöver du inte något läkarintyg de första 21 dagarna som du är sjuk.

Är du fortfarande sjuk efter 21 dagar behöver du ett läkarintyg. Då behöver du träffa läkaren så fort som möjligt för att få ett nytt läkarintyg.

Det är Försäkringskassan som beslutar om sjukpenning och annan ersättning för dig som är sjuk, riskgrupp eller smittbärare av covid-19.

Sjukskrivning och läkarintyg (1177.se)

Läs mer om smittbärarpenning och andra ersättningar för corona hos Försäkringskassan

Rehabilitering efter covid-19

Det varierar hur lång tid det tar att återhämta sig efter covid-19. Det är vanligt att känna sig mycket trött länge efter sjukdomen, ibland i flera veckor, eller månader om du har varit mycket sjuk. Det är bra om du planerar för att successivt komma tillbaka till ditt vanliga liv.

Här får du råd om både fysisk och psykisk rehabilitering (1177.se)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021