Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Sorg

Sorg är de känslor och tankar som kan komma om du förlorar någon du älskar eller tycker mycket om. Sorg kan vara olika för olika personer men kan också variera mycket hos en person. Det kan vara smärtsamt, jobbigt och tröttande med sorg. De flesta människor upplever sorg åtminstone någon gång i livet.

Här kan du läsa mer om sorg för dig som är vuxen (1177.se)

Att stötta barn och unga i sorg

Tillvaron påverkas mycket för både vuxna och barn till exempel när någon i familjen dör. Att visa och dela sorgen kan vara ett sätt att hantera och bearbeta en svår period. Du som vuxen kan ändå känna dig osäker på hur du kan möta barnens sorg. Ibland kan barn sörja på oväntade sätt.

Läs mer om hur du kan stötta barn och unga som sörjer (1177.se)

Du som är ung och känner sorg

Du kan känna sorg när du förlorar någon du älskar eller tycker mycket om. En del hamnar i något som kallas kris. Men du kan också känna sorg om det händer något allvarligt som förändrar ditt liv. Att sörja kan ta tid, men det hjälper dig att komma vidare.

På umo.se kan du läsa mer om sorg och kris

Stödgrupper för barn och unga som har förlorat någon nära

När det inträffar ett dödsfall i familjen blir ingenting sig likt. Då kan det vara en hjälp att träffa andra som förlorat någon. Alla barn och unga i sorg är välkomna att delta i våra stödgrupper, oavsett vad orsaken till dödsfallet är.

Läs mer om våra grupper

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2021