Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Tystnadsplikt

All personal du träffar i vården har tystnadsplikt. Det är du som bestämmer om upplysningar om ditt tillstånd får lämnas ut och i så fall till vilka.

Läs mer om tystnadsplikt och sekretess på 1177.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2021