Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vårdsamordnare

När du har varit inlagd på sjukhus så är det vårdcentralens vårdsamordnare som vid behov kallar till ett möte för att planera ditt fortsatta stöd efter att du fått komma hem. På detta möte deltar personer från olika verksamheter inom vården och kommunen. Tillsammans med dig görs en så kallad samordnad individuell plan, SIP, för att se till att dina behov tas om hand.

Läs mer om fast vårdkontakt och vårdplan på 1177.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2021