Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vårdval

Lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att du som patient har möjlighet att själv välja en vårdgivare som är godkänd av Region Örebro län. De verksamheter inom Örebro län som omfattas av LOV är:

 • Val av vårdcentral
  Hälsoval Örebro län där invånarna kan välja vårdcentral.
  Information om hur du väljer vårdcentral i Örebro län finns på 1177.se 

 • Val av psykoterapeut
  Psykoterapi inom specialistnivå där invånarna kan välja psykoterapeut.
  Före val av psykoterapeut krävs en bedömning gjord av allmänpsykiatrin.
  LÄNK: Information om hur du väljer psykoterapeut i Örebro län kan du läsa här. 

Lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att vårdgivare såväl offentliga som privata som uppfyller Region Örebro läns krav enligt förfrågningsunderlag har rätt att etablera sig och driva vårdverksamhet i länet med ersättning från Region Örebro län.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2021