Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Astma- och KOL-mottagningen utreder och behandlar patienter som har astma, KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), långdragen hosta eller annan lungsjukdom. Vi ger även stöd till dig som vill sluta röka eller snusa.

Du blir remitterad till den här mottagningen av läkare eller sjuksköterska.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 februari 2022