Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Astma- och KOL-mottagningen utreder och behandlar patienter som har astma, KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), långdragen hosta eller annan lungsjukdom. Vi ger även stöd till dig som vill sluta röka eller snusa.

Du blir remitterad till den här mottagningen av läkare eller sjuksköterska.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 april 2024