Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län bedriver och stödjer klinisk forskning och innovation i syfte att ge bästa möjliga förutsättningar för invånarnas hälsa, vård och omsorg samt för att stärka Örebroregionens attraktivitet och utveckling – i dag och imorgon. 

För att utveckla klinisk forskning och innovation samt universitetssjukvården har Region Örebro län i samverkan med Örebro universitet följande målsättning. Tillsammans med studenter, medarbetare, forskare, patienter och näringsliv bedriver vi:

  • Klinisk forskning med hög kvalitet.
  • Klinisk forskning och innovation med tydlig samhällsnytta och unik regional betydelse.
  • Klinisk forskning och innovation med hög utvecklingspotential.

Mer information om Region Örebro läns forskning finns på vår forskningswebb 

Information om kopplingen mellan forskningen och vården går att läsa på 1177.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 augusti 2020