Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Så är vi organiserade och varför

I Region Örebro län är hälso- och sjukvården samlad i en förvaltning och består av tre sjukhus och 29 vårdcentraler, fyra av dem är privata. Vi har också verksamheter inom psykiatri, habilitering och hjälpmedel och bedriver forskning.

Lika bra vård – var du än bor

Som patient i Örebro län har du rätt till bra vård var du än bor. Vård som du behöver ofta ska alltid finnas nära till hands. Det kan vara på vårdcentralen, ditt närmsta sjukhus eller i hemmet.

Med den mer specialiserade vården som du behöver mer sällan är det annorlunda. Då är specialistkompetens och erfarenhet viktigare än geografisk närhet. Därför kan du behöva åka till de platser där den specialiserade vård som du behöver utförs. Det gör att du som invånare kan erbjudas vård med bästa möjliga kvalitet, patientsäkerhet och tillgänglighet.

Nära vård

Basen i hälso- och sjukvården finns i primärvården och i den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus. Inom närsjukvården finns vård för behov som är vanligt förekommande, ofta är återkommande eller kronisk och därför behöver finnas nära invånarna.

Tanken med den nära vården är knyta vård inom sjukhus, vårdcentraler och kommuner närmare varandra. Vi ska möta kroniskt sjuka och äldre multisjuka patienters behov på ett bättre sätt och arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för alla länsinvånare.

Specialiserad vård och länsverksamheter

Den specialiserade vården i länet bedrivs i länsövergripande verksamheter.
En del kliniker bedriver specialistvård på flera sjukhus. Men flera av de ingrepp och operationer som görs koncentrerar vi ofta till ett ställe. Karlskoga lasarett står bland annat för axelkirurgi och venöst centrum. Proteskirurgi för knä och höfter genomförs bara på Lindesbergs lasarett och avancerad cancerkirurgi och traumasjukvård utförs bara i Örebro. Likaså erbjuder den specialiserade psykiatrin viss specialistvård på flera sjukhus men har också verksamheter som är koncentrerade till en viss plats.

Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns också en forsknings- och utvecklingsenhet som bistår hela hälso- och sjukvården och även andra förvaltningar inom regionen i forskning och utvecklingsinsatser.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 december 2020