Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Hälsa och livsstil

Om du behöver råd eller stöd i livsstilsfrågor är du välkommen att ta kontakt med din vårdcentral. Vi kan hjälpa dig med bland annat tobaksavvänjning, alkohol- och kostvanor och att öka din fysiska aktivitet på ett sätt som passar dig.

Liv och hälsa (1177.se)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 december 2020