Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tandvård i Region Örebro län

Region Örebro län ansvarar för att länets invånare har tillgång till en god och jämlik tandvård.

Tandvård för barn och unga

Du som är folkbokförd i Sverige har rätt att få tandvård utan kostnad till och med den sista december det år du fyller 23, oavsett om man väljer Folktandvården eller privat vårdgivare. 

Tandvård för vuxna

Från det år du fyller 24 får du betala en stor del av tandvården själv. Du kan få ekonomiskt stöd från staten om du går till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till Försäkringskassan. Det finns ett statligt tandvårdsstöd som innehåller både ett allmänt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd.

Tandvård till samma avgift som sjukvård

Vuxna med särskilda behov kan i vissa fall få tandvård till samma avgift som hälso- och sjukvård. Det kan vara tandvård i samband med sjukdom eller tandvård om du har ett stort behov av vård och omsorg i det dagliga livet.

Asylsökande

Asylsökande upp till 18 år har rätt att kostnadsfritt få tandvård i samma utsträckning som länsbor.

Asylsökande över 18 år har rätt till tandvård som inte kan anstå men betalar 50 kr per besök.

Kontakter

Tandvårdsenheten Region Örebro län

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 mars 2022