Logo for the website Logo for the website

Ätstörningsmottagningen Örebro

Mottagningen vänder sig till dig med ätstörningsproblematik av typ anorexi, bulimi, hetsätningsstörning eller annan ätstörningsdiagnos.

Vi erbjuder behandling i form av stödjande och/eller bearbetande samtal, individuellt eller i grupp.

Föreläsning 10 november

Att leva med – och komma ur – ätstörningar och självskadebeteende är titeln på en föreläsning som föreningen SHEDO, Anhörigcentrum Örebro kommun och Region Örebro län arrangerar den 10 november i Örebro. 

Länk till mer information och anmälan på Sensus webbplats.

[Missing text '/views/unitpage/parts/phoneandtimes/telephonenumber' for 'English']

019-602 28 87

[Missing text '/views/unitpage/parts/phoneandtimes/telephone-hours' for 'English']

Måndag-Fredag 08:00-10:00

Måndag-Fredag 13:00-14:30

[Missing text '/views/unitpage/parts/phoneandtimes/business-hours' for 'English']

Måndag-Fredag 08:00-16:30

[Missing text '/views/unitpage/index/visiting-address' for 'English']

Eriksbergsgatan 4, Örebro

Så söker du vård hos oss

Det finns olika sätt att komma till vår mottagning. Vanligast är via en remiss från din vårdcentral. Du kan även göra en egen vårdbegäran, ringa oss eller kontakta oss via vår e-tjänst. 

Egen vårdbegäran

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Du som är anhörig till någon som lever med psykisk ohälsa kan ibland själv behöva rådgivande stöd och handledning.

Kontaktuppgifter och mer information om stöd till dig som är anhörig hittar du här. 

Du är välkommen att ta med dig en närstående vid ditt besök hos oss.

Använd munskydd när du besöker oss

Smitta kan spridas även av personer som inte har symtom på covid-19. Därför vill vi att du som besöker vården använder munskydd.

Tillsammans stoppar vi smittspridningen!

Lokala allmänna rekommendationer för att bromsa smittspridning i Örebro län (1177.se)

En behandling på ätstörningsenheten kan delas in i tre steg:

1. Bedömning

En bedömning omfattar vanligtvis tre besök. Vid första besöket kommer vi att be dig berätta om hur din vardag ser ut och hur dina problem med ätandet påverkar dig i vardagen. Om du är under 18 år kallas du tillsammans med vårdnadshavare som i regel är med vid första samtalet.

Vid andra besöket genomför vi en diagnostisk intervju och du kommer att få fylla i några självskattningsformulär. Under besöket görs även en kroppslig undersökning med kontroll av vikt, puls och blodtryck och du får med dig provtagningsremisser för blodprovstagning. Sjuksköterskan pratar även med dig om din hälsa, kroppsliga symtom, tandhälsa, alkohol och droger. Om du är under 18 år kommer vi att genomföra en separat intervju med din vårdnadshavare som också får ett rådgivande och stödjande samtal.

Vid tredje besöket avslutas bedömningen med ett återföringssamtal där vi tillsammans sammanfattar den information som har kommit fram och din eventuella ätstörningsdiagnos. Vi diskuterar om du har behov av en fortsatt behandlingskontakt och hur den ska utformas. Om du är under 18 år deltar i regel vårdnadshavare vid återföringssamtalet.

2. Behandling

Basen i vår behandling är rådgivande, konsulterande eller psykoterapeutiska samtal. Vi jobbar utifrån fyra väl beforskade psykoterapeutiska behandlingsmetoder:

  • familjebaserad behandling
  • kognitiv beteendeterapi (KBT) i grupp för patienter med hetsätning
  • kognitiv beteendeterapi (KBT) individuellt
  • interpersonell psykoterapi (IPT)

Som ett komplement erbjuder vi vid behov:

  • måltidsträning i grupp eller individuellt
  • olika kroppsinriktade behandlingar
  • medicinska bedömningar och uppföljningar
  • aktivitetsbedömning och/eller färdighetsträning hos arbetsterapeut
  • psykoterapeutiska insatser i grupp eller individuellt (utifrån behov)

3. Uppföljning och utvärdering

Efter påbörjad behandling upprättar du tillsammans med din ansvariga behandlare en vårdplan. I vårdplanen framgår det vilka insatser som planeras och vilka målsättningar du har med behandlingen. Denna vårdplan följer vi kontinuerligt upp under behandlingstiden och justeringar görs vid behov. 

Registrering i kvalitetsregister

Vi deltar i kvalitetsregistret RIKSÄT och kvalitetsuppföljningssystemet Stepwise. Om du inte samtycker till att medverka i kvalitetsregistret raderar vi dina uppgifter efter att bedömningen är gjord.

Information om kvalitetsregistret RIKSÄT

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Visst kan du sluta röka!

Många som röker och snusare känner ofta att de både vill och inte vill sluta använda tobak i någon form. Det finns många olika sätt att sluta använda tobak på och bli fri från beroendet. Vi hjälper dig på ditt sätt.

regionorebrolan.se/sv/slutaroka