Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Konsten i Region Örebro län

Vad vi omger oss med har en betydelse för hur vi mår och i vilken sinnestämning vi befinner oss.

Genom konsten kan man öka välbefinnandet och upplevelsen av ett vårdbesök. Vid utformningen av ett rum eller en byggnad är det av betydelse att eftersträvar ett helhetstänkande vid val av färgsättning, materialval, inredning och konst. Med god konst inom Region Örebro län ges patienter, besökare och personal omtanke och stimulans.

Med en samling på omkring 15 000 konstverk ger Region Örebro län sina verksamheter färg och form med konstverk i skiftande tekniker. Den största delen består av så kallad lös konst, med grafik, måleri, textil, skulptur och konsthantverk.

Region Örebro läns konstverksamhet arbetar med att köpa in konstverk samt registrera, rama, hänga, inventera, visa och vårda regionens konst. Syftet är att skapa en attraktiv och stimulerande omgivning för såväl besökare och patienter som personal, både ute och inne. En strävan efter att miljöerna ska upplevas bemötande. Tanken är även att genom inköp gynna länets konstliv samt att länsbor ska få ta del av den samtida konsten.
 
Inköp av lös konst görs i första hand från etablerade gallerister i Örebro län, men även från aktörer utanför Region Örebro län med syfte att ge medborgarna en variation av uttryck.

Grunden för detta lades under 1930-talet då kulturministern Arthur Engberg drev igenom ett politiskt beslut att vid all statlig byggnadsverksamhet skulle en viss procent av kostnaderna gå till konstnärlig utsmyckning. Idag kallas det för 1%-regeln och syftar till att ge offentliga miljöer estetisk utformning och konstnärer arbete.

Region Örebro län (tidigare Örebro läns landsting) har sedan 1954 arbetat med konstnärliga utsmyckningar. Från att en konstkommitté har haft uppdraget att inskaffa konst ansvarar idag 1 1/2 konsthandläggartjänst tillhörande Fastigheter, för konstverksamheten.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 23 augusti 2018

Innehållsansvarig: Karin Jarlborg

Publicerad av Kristin Rapp

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/konst

Kontakt

Konsthandläggare

Karin Jarlborg 
019-602 71 64
070-668 71 64


Kristin Rapp
019-602 71 64
070-582 73 21

Kent Höglund
019-602 71 64
076-112 71 67