Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Patientnämnden

Patientnämnden är fristående och opartisk och har till uppgift att stödja och hjälpa dig i dina kontakter med vården.

När du har synpunkter, klagomål, förslag eller frågor om den vård, det bemötande eller omhändertagande du eller någon närstående fått, bör du i första hand vända dig till den enhet du varit i kontakt med. Dina synpunkter är alltid värdefulla för att vården ska kunna bli bättre.

Känns det svårt att framföra synpunkterna till personalen, eller har du frågor som du vill ställa till någon utomstående, kan du vända dig till Patientnämnden för att få råd.

Patientnämnden är fristående från hälso- och sjukvården och det kostar inget att vända sig till oss. Nämnden gör inga medicinska bedömningar och har inga disciplinära befogenheter, utan fungerar istället som en förmedlande länk mellan patient och vårdens personal. 

När kan du vända dig till Patientnämnden Örebro?


Du kan vända dig till oss om dina synpunkter gäller hälso- och sjukvård i:

• Region Örebro län.
• Örebro läns kommuner.
• Privat vårdgivare som har avtal med kommunerna eller med Region Örebro län
• Folktandvården eller annan tandvård som helt eller delvis finansieras av Region Örebro län
• Skolhälsovård/ Elevhälsa

Detta kan Patientnämnden göra för dig


• Vi lyssnar på dina synpunkter, informerar och svarar på frågor samt förmedlar kontakt med vårdpersonal.
• Vi kan hjälpa dig att framföra dina synpunkter/frågor till berörda verksamheter för att du på så sätt ska kunna få svar på det du undrar över.
• Vi utser stödpersoner till patienter som vårdas enligt tvångsvårdslagstiftning. Mer information finns under Stödperson
• Vi har tystnadsplikt. Dina synpunkter registreras och hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL).

Här finns Patientnämndens blanketter

 Synpunkter eller klagomål till Patientnämnden 

 Fullmakt för att företräda någon annan i ärende hos Patientnämnden

Ytterligare information som kan vara bra att känna till för den som använder blanketterna finns i dokumentet Information till dig som har kontaktat Patientnämndens kansli.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 21 juni 2016

Innehållsansvarig: Marcus Philipson

Publicerad av Marcus Philipson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/patientnamnden

Tjänster

Kontakta oss

Patientnämndens kansli

Patientnämnden består av politiskt valda ledamöter och ersättare. Den dagliga verksamheten sköts av tjänstemän vid Patientnämndens kansli.

Telefon
019- 602 27 60 

Telefontider
Perioden 20 juni–15 augusti gäller följande telefontider (helgfria vardagar):

09.00–09.30
10.00–12.00
13.00–15.00

Texttelefon
019-670 25 65

Registrator
019-602 27 40


Fax

019-602 27 45

Avvikande öppettider
Information om avvikande öppettider

Besöksadress
Landbotorpsallén 25 A
702 26 Örebro
(Stiftelsen Activas hus)

Om du vill besöka oss, ring gärna före så kan vi boka en tid.

Postadress
Patientnämndens kansli
Box 1613
701 16 Örebro