Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Patientnämnden

Patientnämnden är fristående och opartisk och har till uppgift att stödja och hjälpa dig som har synpunkter på vården.

Om du har synpunkter, klagomål, förslag eller frågor om den vård eller det bemötande du eller någon närstående fått, bör du i första hand vända dig till den verksamhet du varit i kontakt med. Dina synpunkter är alltid värdefulla för att vården ska kunna bli bättre.

Om det känns svårt att framföra synpunkterna till personalen eller om du har frågor som du vill ställa till någon utomstående, kan du vända dig till Patientnämnden för att få råd.

Patientnämnden är fristående från hälso- och sjukvården och det kostar inget att vända sig till oss. Nämnden gör inga medicinska bedömningar och har inga disciplinära befogenheter, utan fungerar istället som en förmedlande länk mellan patient och vårdens personal. 

När kan du vända dig till Patientnämnden Örebro?


Du kan vända dig till oss om dina synpunkter gäller hälso- och sjukvård som utförs av:

• Region Örebro län
• Kommuner i Örebro län
• Privata vårdgivare som har avtal med Region Örebro län
eller kommunerna

Du kan också vända dig till oss om du har synpunkter som gäller:

• Folktandvården eller annan tandvård som helt eller delvis finansieras av Region Örebro län
• Skolhälsovård

Detta kan Patientnämnden göra för dig

• Vi lyssnar på dina synpunkter, informerar och svarar på frågor samt förmedlar kontakt med vårdpersonal.
• Vi kan hjälpa dig att framföra dina synpunkter/frågor till berörda verksamheter för att du på så sätt ska kunna få svar på det du undrar över.
• Vi utser stödpersoner till patienter som vårdas enligt tvångsvårdslagstiftning. Mer information finns under Stödperson
• Vi har tystnadsplikt. Dina synpunkter registreras och hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL).

Hur kan du nå Patientnämnden?

Du kan använda 1177 Vårdguidens e-tjänster för att ta kontakt med Patientnämnden. Det går också att kontakta Patientnämnden via telefon eller brev.

Du kan fylla i Patientnämndens blankett direkt på webbplatsen eller skriva ut den och skriva för hand. Kom ihåg att skriva under blanketten.

Om du vill hjälpa någon annan att föra fram synpunkter till Patientnämnden behöver du skicka in en undertecknad fullmakt.

  Synpunkter eller klagomål till Patientnämnden 

 Fullmakt för att företräda någon annan i ärende hos Patientnämnden

Ytterligare information som kan vara bra att känna till för den som använder blanketterna finns i dokumentet Information till dig som har kontaktat Patientnämndens kansli.

Rapporter

Patientnämndens kansli tar fram rapporter om patienters synpunkter och klagomål på vården. Under Patientnämndens rapporter finns mer information om detta.

Andra Språk

På  1177 Regler och Rättigheter  finns länkar i högerspalten, där kan du läsa om Patientnämnden på andra språk.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 10 april 2018

Innehållsansvarig: Marcus Philipson

Publicerad av Åsa Morenga

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/patientnamnden

Tjänster

Kontakta oss

Patientnämndens kansli

Patientnämnden består av politiskt valda ledamöter och ersättare. Den dagliga verksamheten sköts av tjänstemän vid Patientnämndens kansli. 

Telefon- och expeditionstider
Helgfria vardagar

08.00–09.30
10.00–12.00
13.00–16.00

Avvikande telefon- och expeditionstider
Information om avvikande öppettider

  
Telefon
019- 602 27 60 
Texttelefon
019-670 25 65
Registrator
019-602 27 40

Besöksadress
Landbotorpsallén 25 A
(Stiftelsen Activas hus)

Postadress
Patientnämndens kansli
Box 1613
701 16 Örebro