Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Palliativa enheten

 blomma, höstglöd
På Karlskoga lasarett finns en palliativ enhet. Enheten består av läkare, sjuksköterskor och samtalsstödjare. Vid behov kan även andra professioner kopplas in. Palliativ vård syftar till att förbättra livskvaliteten för patient och dennes närstående, när patienten fått en livshotande sjukdom. Vi arbetar med att ge stöd, skapa trygghet samt förebygga och lindra lidande som kan uppkomma i samband med sjukdomen.

Palliativa enhetens uppgifter

Den palliativa enhetens uppgift är att vara spindeln i nätet från det att vi får en remiss till livets slut. Enheten fungerar samordnande, rådgivande och stödjande. Vi bistår med palliativ vård oavsett var patienten befinner sig; på sjukhus, vårdboende, korttidsboende eller i hemmet. Vi ger även stöd till patientens närstående.

Enheten samarbetar med primärvården och kommunerna i den västra länsdelen. Arbetet skiljer sig beroende på patient och situation. Det kan handla om enstaka insatser till mer intensiva kontakter med både patient, närstående och/eller vårdpersonal.  Ibland har vi kontakt flera gånger per dag.

Vi kan bland annat hjälpa till att underlätta inläggning på lasarettet, men även att undvika inläggning om patienten önskar att vara kvar i hemmet.

Kontakt

Den formella kontakten med oss sker via remiss, men det går även bra att ringa om du har funderingar. Du hittar våra kontaktuppgifter till höger.Palliativ vård innebär att:

 • lindra smärta och andra plågsamma symtom
 • bekräfta livet och betrakta döden som en normal process
 • inte påskynda eller fördröja döden
 • integrera de psykosociala och andliga aspekterna av patientvården
 • stödja patienten i att leva så aktivt som möjligt fram till döden
 • stödja de närstående under patientens sjukdom och i deras  sorgearbete
 • genom ett tvärprofessionellt förhållningssätt inrikta sig på patientens och de närståendes behov
 • främja livskvalitet som kan påverka sjukdomsförloppet positivt
 • vara tillämplig i ett tidigt sjukdomsskede, tillsammans med andra  terapier som syftar till att förlänga livet, såsom kemoterapi och strålning, samt även de undersökningar som behövs för att bättre förstå och ta hand om plågsamma kliniska komplikationer

  Ref: National cancer control programs: policies and managerial guidelines, 2nd ed. Geneva, World Health Organization, 2002

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 6 september 2017

Innehållsansvarig: Märtha Lundkvist

Publicerad av Lisa Olsson Lilja

Kontakt

Besöksadress
Karta

Telefon 
0586-667 54

Rådgivning tjänstgörande sjuksköterska
Telefontid 08:30-14:00

Ansvarig läkare
Mats Breivald
Telefon
0586-660 00

Hitta till oss  
Entre A