Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Synpunkter på vården

Patientombud i samtal med patient

För oss är kundsamverkan en av våra framgångsfaktorer. Detta innebär bland annat att vi alltid eftersträvar en dialog med våra kunder och har därför utarbetade rutiner på hur vi tar tillvara de synpunkter du har på oss, såväl positiva som negativa.

Har du synpunkter på vården på Karlskoga lasarett eller vårdcentralerna i västra länsdelen kontaktar du vårt patientcentrum. Du kan antingen ringa eller skicka e-post till oss. För att du skall veta att vi har beaktat dina synpunkter får du en återkoppling inom en månad. Detta förutsätter dock att du har lämnat ditt namn, adress och telefonnummer.

Hur gör jag om jag inte är nöjd?

Karlskoga lasarett och vårdcentralerna i västra länsdelen försöker hela tiden göra sitt bästa, ändå kan det hända att du känner dig missnöjd. Då har du rätt att klaga.

Om du av någon anledning är missnöjd med den vård eller behandling du fått, skall du naturligtvis först och främst tala med din läkare eller någon annan person som har medverkat i behandlingen. Oftast kan problem och missförstånd redas ut direkt, bara ni talar om det.

Patientombud

Vid Karlskoga lasarett finns ett patientombud, som du kan vända dig till med frågor och lämna synpunkter. Här kan du även få information om dina rättigheter och få hjälp med att framföra dina synpunkter samt att förmedla kontakt med berörd vårdgivare.

Patientnämnden

Om det inte går att reda ut problemen med den som är ansvarig för vården kan du vända dig till Patientnämnden med frågor, kritik och synpunkter. Det gäller hälso- och sjukvård och tandvård inom eller enligt avtal med Region Örebro län, samt hälso- och sjukvård och omvårdnad inom Örebro läns samtliga kommuner.

Patientnämnden gör inga medicinska bedömningar och kan inte vidta några disciplinära åtgärder. Nämndens uppgift är att fungera som förmedlande länk mellan patienten och vården.

Patientförsäkringen

Om du fått en skada när du behandlats eller undersökts inom den vård som landstinget står för kan du anmäla skadan till patientförsäkringen. Där görs en bedömning av om du har rätt till ekonomisk ersättning.

En skada måste anmälas senast inom tre år efter det att du fått kännedom om den.

Mer information kan du få av patientombudet, som även har informationsmaterial och blanketter, alternativt finner du det på deras hemsida (se länk i högerspalten).

Läkemedelsförsäkringen

Om du tror att du har skadats av läkemedel, som sålts eller lämnats ut på apoteket, kan du anmäla skadan till läkemedelsförsäkringen. Försäkringen täcker läkemedel avsedda för människor och även preparat avsedda för kliniska studier. Skadan ska anmälas inom tre år från det du fått veta att den sannolikt orsakats av läkemedel.

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 26 april 2017

Innehållsansvarig: Tone Edström

Publicerad av Viktoria Cassersten