Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Lex Maria

Region Örebro län informerar när anmälan enligt Lex Maria görs och vad anmälan gäller. Lex Maria-anmälan görs när det inträffat en allvarlig skada i vården eller när en risk för allvarlig skada uppstått.

Redovisningen är en del av patientsäkerhetsarbetet som Region Örebro län aktivt arbetar med. Genom ett förebyggande förhållningssätt och att öppet redovisa risksituationer som uppstått i vården vill regionorganisationen förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden.

Skyldighet att rapportera

Om en patient skadas allvarligt inom vården är det verksamhetens skyldighet att rapportera till områdets chefläkare/anmälningsansvarig.

Hen går igenom händelsen och värderar den utifrån de regler som finns i Lex Maria föreskriften.

Om händelsen bedöms vara ett Lex Maria-ärende gör chefläkaren/anmälningsansvarig en så kallad Lex Maria-anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Objektiv utredning görs

Det grundläggande syftet med en Lex Maria-anmälan är att det ska göras en objektiv utredning om anledningen till en inträffad allvarlig skada eller uppkommen risk för sådan. Genom det kan man förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden.

Ett annat syfte är att den drabbade patienten och/eller dennes anhöriga och närstående genom utredningen så långt det är möjligt ska få klarhet i vad som faktiskt inträffat.

Region Örebro läns alla Lex Maria-anmälningar


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 17 maj 2017

Innehållsansvarig: Sten Lundberg

Publicerad av Eva Overmeer

Kontakt

Inger Nordin Olsson
Chefläkare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

René Bangshöj
Chefläkare på Område opererande och onkologi

Sven-Olof Röstlund
Chefläkare på Område närsjukvård norr