Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Mottagningar och vårdavdelningar på Lindesbergs lasarett

 • Gå direkt till
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö
AK-mottagningen Lindesbergs lasarett
Akutmottagningen Lindesbergs lasarett
Allmänpsykiatrisk avdelning Lindesberg lasarett
Allmänpsykiatriska mottagningen Lindesberg lasarett
Anestesimottagningen Lindesbergs lasarett
Barn- och ungdomsmottagningen Lindesberg Lasarett
Dagkirurgi Lindesbergs lasarett
Dialysmottagningen Lindesbergs lasarett
Fotvårdsmottagningen Lindesbergs lasarett
Hudkliniken Lindesbergs lasarett
Hörselvårdsmottagningen Lindesbergs lasarett
Intensivvårdsavdelningen Lindesbergs lasarett
Intensivvårdsmottagningen Lindesbergs lasarett
Kirurgavdelning 4 Lindesbergs lasarett
Kirurgmottagningen Lindesbergs lasarett
Kvinnokliniken Lindesbergs lasarett
Logopedmottagningen Lindesbergs lasarett
Medicinavdelning 1 Lindesbergs lasarett
Medicinmottagningen Lindesbergs lasarett
Medicinsk dagrehab Lindesbergs lasarett
Orofacial medicin Lindesbergs lasarett
Ortopedavdelning 3 Lindesbergs lasarett
Ortopedmottagningen Lindesbergs lasarett
Provtagningen laboratoriemedicin LBG
Röntgenmottagningen Lindesbergs lasarett
Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam SPOT - Norra länsdelen
Ögonkliniken Lindesbergs lasarett
Öron- näsa- halskliniken Lindesbergs lasarett

Är det ett verksamhetsområde, klinik eller enhet du söker?

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 oktober 2023