Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Mottagningar och vårdavdelningar på Lindesbergs lasarett

AK-mottagningen Lindesbergs lasarett
Akutmottagningen Lindesbergs lasarett
Allmänpsykiatri Lindesberg
Arbetsterapeuter på sjukhuset
Barn- och ungdomsmottagningen, Lindesbergs lasarett
Bassängverksamhet på sjukhuset
Bårhus och visningsrum på Lindesbergs lasarett
Dagkirurgi Lindesbergs lasarett
Dagrehab, Lindesbergs lasarett
Dialysmottagningen, Lindesbergs lasarett
Dietist på sjukhuset
Fotvårdsmottagningen, Lindesbergs lasarett
Fysioterapeut på sjukhuset
Gynekologiska mottagningen, Lindesbergs lasarett
Hudmottagningen, Lindesbergs lasarett
Hörselvårdsmottagningen, Lindesbergs lasarett
Idrottsskademottagningen, Lindesbergs lasarett
Intensivvårdsavdelningen (IVA), Lindesbergs lasarett
IVA-mottagning, Lindesbergs lasarett
Kirurgavdelning 4 Lindesbergs lasarett
Kirurgisk mottagning, Lindesbergs lasarett
Kuratorer på Lindesbergs lasarett
Logopedmottagningen, Lindesbergs lasarett
Medicinavdelning 1, Lindesbergs lasarett
Medicinmottagningen, Lindesbergs lasarett
Mobila närsjukvårdsteamet norr
Mobilt stroketeam
Orofacial medicin, sjukhustandvård, Lindesbergs lasarett
Ortopediska kliniken avdelning 3, Lindesbergs lasarett
Ortopediska kliniken mottagning, Lindesbergs lasarett
Patientbiblioteket Lindesbergs lasarett
Provtagningen, Lindesbergs lasarett
Psykiatrisk avdelning Lindesberg
Röntgenmottagningen Lindesbergs lasarett
Sjukhuskyrkan Lindesberg
Ögonmottagningen, Lindesbergs lasarett
Öron-, näs- och halsmottagning, Lindesbergs lasarett

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 mars 2021