Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Medicinmottagningen Lindesbergs lasarett

Medicinmottagningen är en allmän internmedicinsk mottagning. Vi utför polikliniska undersökningar åt vårdcentraler och andra kliniker. Vi som arbetar på medicinmottagningen är läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, undersköterskor och medicinska vårdadministratörer.

På medicinmottagningen finns enheten för klinisk fysiologi som bland annat utför ultraljud hjärta och halskärl, arbets-EKG och långtidsregistrering EKG, perifer cirkulationsmätning (segmentell blodtrycksmätning), spirometri och pacemakerkontroller, EEG (rutinundersökning).

Här finns även KOL/rökavvänjningsmottagning som följer upp patienter med KOL (Kroniskt obstruktiv lungsjukdom).

På vår AK-mottagning (antikoagulantiamottagningen) hjälper vi patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel.

På medicinmottagningen finns även team som arbetar med demensutredningar och diabetessjuksköterskor som är specialiserade på att hjälpa diabetespatienter. Här finns också strokemottagning, hjärtsviktsmottagning och kranskärlsmottagning.

Mottagningen har också en dagvårdsmottagning med tre vårdplatser. Här tar vi emot patienter från norra länsdelen som inte behöver inläggning på sjukhus för utredning och behandling men vi utför även förberedelser inför undersökningar och observation efter undersökningar.

Medicinmottagningens verksamheter finns på plan 1, Lindesbergs lasarett.

Telefonnummer

0581-850 00

Telefontider

Måndag-Fredag 08:00-12:00

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:30-16:00

Fredagar 07:30-15:00

Besöksadress

Lindesbergs lasarett, 711 82 Lindesberg
Entré

Har du tagit dina vaccindoser mot covid-19?

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Nu erbjuder vi alla som är 18 år eller äldre en ny påfyllnadsdos.

Boka tid eller kom på drop-in (1177.se)

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. Du kan också lämna in en egen vårdbegäran.

Remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Klinisk fysiologi 

Patientinformation inför undersökning 

Perifer cirkulation: Patienten får inte röka, snusa eller dricka koffeinhaltiga drycker inom fyra timmar innan undersökningen. Mediciner tas som vanlig om inte läkare sagt något annat. 

Arbetsprov med EKG

Långtidsregistrering EKG

Pacemakerkontroll

Spirometri - lungfunktionsundersökning

Undersökning med ultraljud

AK-mottagningen 

Du kan ta dina PK-prover på labb i Lindesberg om du bor i Lindesberg, eller på din vårdcentral. Länk till AK-mottagningen.

 

Med anledning av covid-19

Om du har symtom som skulle kunna vara covid-19 ber vi dig avboka ditt besök eller ringa mottagningen för att rådgöra. 

Om du har någon som vill följa med dig på besöket måste din medföljare vara helt frisk, hålla avstånd till andra personer och vara noga med handhygienen. Vuxna medföljare som inte är vaccinerade mot covid-19 ska särskilt undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

AK-mottagningen

Ring oss om:

  • Brevet med ny ordination inte kommit inom två helgfria vardagar efter
    PK-provtagning.
  • Du har fått tecken till blödning, blod i urinen, stora blåmärken eller kraftig näsblödning.
  • Du har tagit en avvikande dos.
  • Du skall göra en operation eller få en tand utdragen.
  • Du får ny medicin insatt, eller medicin utsatt. Vissa läkemedel kan påverka PK-värdet.
  • Du vill boka ett informationsmöte hos oss.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)