Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Medicinmottagningen Lindesbergs lasarett

Medicinmottagningen är en allmän internmedicinsk mottagning. Vi utför polikliniska undersökningar åt vårdcentraler och andra kliniker. Vi som arbetar på medicinmottagningen är läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, undersköterskor och medicinska vårdadministratörer.

På medicinmottagningen finns enheten för klinisk fysiologi som bland annat utför ultraljud hjärta och halskärl, arbets-EKG och långtidsregistrering EKG, perifer cirkulationsmätning (segmentell blodtrycksmätning), spirometri och pacemakerkontroller, EEG (rutinundersökning).

Här finns även KOL/rökavvänjningsmottagning som följer upp patienter med KOL (Kroniskt obstruktiv lungsjukdom).

På vår AK-mottagning (antikoagulantiamottagningen) hjälper vi patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel.

På medicinmottagningen finns även team som arbetar med demensutredningar och diabetessjuksköterskor som är specialiserade på att hjälpa diabetespatienter. Här finns också strokemottagning, hjärtsviktsmottagning och kranskärlsmottagning.

Mottagningen har också en dagvårdsmottagning med tre vårdplatser. Här tar vi emot patienter från norra länsdelen som inte behöver inläggning på sjukhus för utredning och behandling men vi utför även förberedelser inför undersökningar och observation efter undersökningar.

Medicinmottagningens verksamheter finns på plan 1, Lindesbergs lasarett.

Telefonnummer

0581-853 44

Telefontider

Måndag-Fredag 08:00-12:00

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:30-16:00

Fredagar 07:30-15:00

Besöksadress

Lindesbergs lasarett, 711 82 Lindesberg
Entré

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

Remiss

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. 

Läs mer om remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Om du inte har en remiss kan du göra en egen vårdbegäran. Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Klinisk fysiologi 

Patientinformation inför undersökning 

Perifer cirkulation: Patienten får inte röka, snusa eller dricka koffeinhaltiga drycker inom fyra timmar innan undersökningen. Mediciner tas som vanlig om inte läkare sagt något annat. 

Arbetsprov med EKG

Långtidsregistrering EKG

Pacemakerkontroll

Spirometri - lungfunktionsundersökning

Undersökning med ultraljud

AK-mottagningen 

Du kan ta dina PK-prover på labb i Lindesberg om du bor i Lindesberg, eller på din vårdcentral. Länk till AK-mottagningen.

 

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

AK-mottagningen

Ring oss om:

  • Brevet med ny ordination inte kommit inom två helgfria vardagar efter
    PK-provtagning.
  • Du har fått tecken till blödning, blod i urinen, stora blåmärken eller kraftig näsblödning.
  • Du har tagit en avvikande dos.
  • Du skall göra en operation eller få en tand utdragen.
  • Du får ny medicin insatt, eller medicin utsatt. Vissa läkemedel kan påverka PK-värdet.
  • Du vill boka ett informationsmöte hos oss.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. 

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Journalkopia

Du kan beställa en utskriven kopia av din journal skickad hem till dig med posten. Du gör det från den vårdenhet som du har haft kontakt med: 

  • Beställa journalkopia digitalt: leta upp din vårdenhet under Vård och hälsa. Under rubriken "E-tjänster" väljer du "Beställ journalkopia" och loggar in med bank-id. 
  • Beställa journalkopia genom att skicka in denna blankett till den vårdenhet du haft kontakt med. 

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det två kronor per sida.

Regionarkivet har äldre patientjournaler som du kan beställa från dem. Vilka journaltyper detta gäller och hur du gör ser du på Regionarkivets sida.