Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam SPOT - Norra länsdelen

SPOT är en personcentrerad och flexibel vårdform som innebär vinster i måendet när täta vårdinsatser kan ges i hemmet. Vårdformen möjliggör också ett ökat stöd till och kontakt med patientens närstående.

Att få stöd i hemmet gör det möjligt att fortsätta leva ett mer självständigt liv i sin hemmiljö, även under de perioder när måendet sviktar. För andra kan det innebära en möjlighet att komma hem tidigare från sjukhusvård. Vårdformen är flexibel där patienter i ett mer akut skede kan få dagliga hembesök och stödsamtal, när patienten mår bättre kan stödet glesas ut. När måendet är förbättrat avslutas teamets insats och patienten återgår till sin ordinarie öppenvårdskontakt inom psykiatrin. Arbetssättet är även förebyggande då tidiga och täta insatser kan förebygga behov av inläggning på vårdavdelning.

Insatser från SPOT aktualiseras av enheter inom psykiatrin.

Nej, Lindesbergs lasarett ska inte läggas ner

I flera insändare har det spekulerats kring de pågående förändringarna inom hälso- och sjukvården. I vissa fall har det slagits fast att lasarettet i Lindesberg står inför nedläggning. Så är inte fallet. 

Läs mer om vården vid Lindesbergs lasarett

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

Bli inte utan din medicin i sommar!

Förnya ditt recept redan nu, om din medicin tar slut i sommar eller tidig höst. I sommar kan receptförnyelse ta längre tid än vanligt.

Du kan alltid kan kontakta oss digitalt, förnya recept, få information och råd om hälsa, sjukdomar och egenvård på 1177.se

Förnya recept på 1177.se

Tips
Genom Läkemedelskollen kan du se hur många uttag du har kvar på dina recept.

Via Fass för allmänheten kan du se vilka apotek som har din medicin.

Telefonnummer

0581-855 65

Telefontider

Måndag-Fredag 08:00-20:45

Lördag-Söndag 08:00-19:45

Lämna ditt telefonnummer och ett meddelande på vår telefonsvarare om vi inte kan svara när du ringer eller om vi har stängt. Vi ringer upp dig nästkommande morgon eller så snart vi är tillbaka. 

Besöksadress

c/o allmänpsykiatrisk avdelning Lindesbergs lasarett

Vem kan få vård av SPOT i norra länsdelen

Vuxna (från 18 år) aktualiseras till teamet av andra enheter inom psykiatrin. Det kan till exempel vara psykiatrins öppenvård som uppmärksammar en försämring hos en patient, en vårdavdelning som uppmärksammar ett behov i samband med utskrivning eller psykiatrins akutmottagning som möter en patient med behov av teamets insats.

Svårt sjuka personer, där vård i hemmet inte är ett alternativ, kommer precis som tidigare att erbjudas heldygnsvård på USÖ i Örebro.

Söka vård

Du som inte är inskriven i SPOT för norra länsdelen men behöver söka vård kontaktar öppenvårdens mottagning i Lindesberg under dagtid och den psykiatriska akutmottagningen vid akuta tillstånd under kvällar, nätter och helger. 

Vård i hemmet

SPOT är en vårdform där ett mobilt team ger psykiatrisk vård i din hemmiljö. Vården i hemmet kan när så är lämpligt kompletteras med digitala möten, telefonsamtal samt vård på mottagning och vid behov på avdelning.

Teamet anpassar sina insatser utifrån ditt behov och utifrån din läkares ordination. Tillsammans med teamet bestämmer du om tid för besök och gör upp en vårdplan. 

Hembesök

Vi ringer upp dig för att tillsammans planera dag och tid för besöket. Då får du också namn på oss som kommer till dig. Vi identifierar oss med legitimation. De bilar vi åker i är vita utan loggor.

Om du vill så är närstående välkomna att vara med under vårdbesöket.

Vi som arbetar i SPOT

Vi som arbetar i SPOT är sjuksköterskor och skötare. Vi har nära kontakt med ansvarig läkare och öppenvårdsmottagningen i Lindesberg.

Avslut av SPOT

När ditt mående förbättrats avslutas teamets insats och du återgår till din ordinarie kontakt på öppenvårdsmottagningen i Lindesberg eller till din vårdcentral.

Två personer i vårdkläder står framför en vit bil.
En kvinna i blå vårdkläder med en röd ryggsäck på ryggen. En man i vårdkläder och vinterjacka.

Kontakt

Du kan ringa oss på telefon: 0581-855 65
Vardagar klockan 08.00-20.45

Helger och röda dagar klockan 08.00-19.45

Övriga tider kan du lämna ett meddelande på vår telefonsvarare som vi lyssnar av varje morgon.

Om det är akut

Vid akut försämrat mående utanför våra arbetstider tar du kontakt med psykiatrins akutmottagning

Telefon: 019-602 56 00

Patientavgift

Kostnaden för vård i hemmet motsvarar kostnaden för ett besök på en mottagning. Du betalar för en besöksavgift per dag även om du får mer än ett besök under dagen. 

Avgiften ingår i högkostnadsskyddet vilket betyder att på ett år betalar du aldrig mer än 1 400 kr för den vård du får oavsett hur många besök du får/gör. Länk till sida på 1177.se med patientavgifter.

SPOT i norra länsdelen finns för dig:

som är 18 år eller äldre och är bosatt i någon av kommunerna: Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora eller Hällefors.

Digitalt möte 

Om du har kommit överens med teamet om att ni ska ha ett digitalt möte eller kontakt via chatt så kan du läsa om hur du gör här: www.regionorebrolan.se/digitalt-vardmote
Personalen kan ringa dig och lotsa dig in i mötet om det behövs.

Du som är anhörig till någon som lever med ett psykiatriskt tillstånd eller en psykiatrisk diagnos kan ibland själv behöva rådgivande stöd och handledning. 

Kontaktuppgifter och mer information om stöd till dig som är anhörig hittar du här.