Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Internationellt

Erfarenhetsutbyte och samarbete med parter utanför regionen och landets gränser skapar utveckling av verksamheter i vår region.

Region Örebro län ska i samverkan med andra aktörer skapa förutsättningar för att länet blir en attraktiv region. Det är av vikt att gemensamt agera för att stimulera en regional tillväxt, som är grunden för människors välfärd.

Större betydelse

De internationella kontakterna blir allt fler och får allt större betydelse för utvecklingen i samhället, inte minst genom Sveriges medlemskap i EU. För en stor och kunskapsintensiv organisation som Region Örebro län spelar omvärldskontakter en viktig roll i utvecklingsarbetet. Dessutom har den ökade internationaliseringen och regionaliseringen tillsammans skapat såväl behov av, som arenor för Europas regioner att hävda sina intressen och i samverkan skapa goda utvecklingsmöjligheter. Här har Region Örebro län en central roll att spela.

De huvudsakliga utgångspunkterna för Region Örebro läns internationella engagemang är att:

  • som regionalt utvecklingsansvarig tillvarata möjligheterna som globaliseringen ger och att bevaka politikområden med bäring på den regionala tillväxten,  
  • som regionalt organ med både möjlighet och skyldighet, engagera sig i frågor som påverkar den regionala utvecklingen samt
    genom kontaktskapande och nätverksbyggande påverka beslut på olika nivåer.

Arbetet bedrivs främst genom politisk påverkan, projektutveckling och arbete i olika internationella och regionala nätverk. Arbetet sker även i tät kontakt med regionens Brysselkontor Central Sweden, där Region Örebro län är en av tre regionala ägare.  


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 10 juli 2018

Innehållsansvarig: Gordon Hahn

Publicerad av Jessica Jeppson