Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kajsamottagningens bästa tips för en skön sommar

Publicerad: 2023-08-01 12:00

Medarbetare på Kajsamottagningen, en enhet för kvinnor inom Beroendecentrum vid Universitetssjukhuset Örebro, har sammanställt fem tips för att få en lugn sommar utan för mycket alkohol.

Fides Schückher överläkare, Lena Anderiksson sjuksköterska och Jenny Sööder kurator. Alla på Kajsamottagningen.

Fides Schückher överläkare, Lena Anderiksson sjuksköterska och Jenny Sööder kurator. Alla på Kajsamottagningen.

Punkterna nedan bygger på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings faktablad om alkohol från 2020.

 

  1. Alkohol är det vanligaste sättet att berusa sig på i Sverige. Vin ligger i topp. Män dricker nästan dubbelt så mycket som kvinnor. Unga individer dricker i större utsträckning för att bli berusade. När alkohol dricks påverkas kroppen, därför är principen ju mindre desto bättre bra att ha med sig.
  2. Undvik berusningsdrickande, det vill säga fyra eller fler standardglas vid ett och samma tillfälle, både för kvinnor och män. Vad som är viktigt att uppmärksamma är att kvinnors kroppar påverkas i högre grad än mäns då de dricker alkohol, det vill säga dricker de lika mycket blir det större konsekvenser på kortare tid för kvinnor.

  3. Din ålder spelar roll. Ju äldre vi är desto mer känsliga för alkohol blir vi. Alkohol påverkar alla delar av kroppen den passerar, exempelvis strupe, mage och tarmar men självklart också hjärnan och dess belöningssystem. Alkoholkonsumtion kan leda till ökad risk för ett stort antal sjukdomstillstånd.

  4. Effekterna av att dricka alkohol är individuella, men något att tänka på är att också familjemedlemmar påverkas av hur andra i familjen dricker. Med det sagt är det långt ifrån alla som dricker alkohol. Att tacka nej till alkohol utan att behöva förklara varför, är en rättighet och upp till varje individ att bestämma.

  5. Att exempelvis använda fina glas, is och färsk frukt för att göra ett gott alkoholfritt alternativ ligger i tiden och är ett mer hälsosamt alternativ än att dricka alkohol. Att respektera ett ”nej tack” till alkohol är att värna om såväl individer som deras närstående och att fråga hur någon egentligen mår vad gäller alkoholkonsumtion är ett sätt att visa att du bryr dig. Sommaren är en riskperiod till ökat drickande så nu är det hög tid att vara lite extra rädda om varandra.

Mer om alkohol och beroende finns att läsa på 1177.se

Du hittar fler tips för en härlig sommar här:

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 maj 2024