Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Forskare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) har utvecklat, översatt och/eller validerat en mängd olika vetenskapliga verktyg. Här hittar du instrument för datainsamling som du får använda enligt de villkor som anges. Kontakta UFC om du önskar använda ett instrument.

 

Villkor för användning:

  • Du får använda, dela, kopiera och vidaredistribuera instrumentet.
  • Du måste ge ett korrekt erkännande av upphovsrättsinnehavaren. Det ska göras i enlighet med god vetenskaplig sed.
  • Du får inte ändra instrumentet utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.
  • Du får inte använda instrumentet för kommersiella ändamål.

Instrument

 

Namn Syfte Information/referenser

AQoL (Assessment of Quality of Life)

Används vid utvärderingar av insatser med fokus på psykisk ohälsa.

Svensk version

AQoL (Assessment of Quality of Life)

 

Används vid utvärderingar av insatser med fokus på hälsofrämjande.

Svensk version

Adolescent-versionen avser deltagare mellan 11-17 år.

CHEQ (Children's Hand-use Experience Questionnaire) Används för att utvärdera barns och ungdomars erfarenhet av att använda sin påverkade hand i aktiviteter där man vanligtvis behöver använda två händer. Finns i flera olika språkversioner

Euro-MCD del 1

Euro-MCD del 2

Inventera önskade effekter av etikronder, samt mäta upplevda effekter.

Svensk version

KPV (Kvalitet i psykiatrisk vård) Mäta kvalitet i psykiatriska eller
socialpsykaitriska verksamheter med ett tydligt patient- eller brukarperspektiv

Svensk version

OPUS (Orthotics and Prosthetics Users’ Survey)

Undersöka hur personer som använder ortopedtekniska hjälpmedel upplever sin funktion i vardagslivet, sin livskvalitet och vad de tycker om hjälpmedlet och servicen på den ortopedtekniska mottagningen.

Svensk version

SR-AS - Frågeformulär om sensoriska reaktioner

SR-AS - Scoring
Används som hjälpmedel för diagnostisk bedömning av sensoriska symptom enligt kriterier för autismspektrum i DSM-5.

Svensk version

SR-AS - Questionnaire on sensory reactions

SR-AS - Scoring card
 

Engelsk version

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 april 2022