Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Länsplanen för regional transportinfrastruktur

Vilken funktion ska våra vägar, järnvägar och cykelvägar fylla, för att vi som bor eller verkar i Örebro län ska ha bästa nyttan av dem? Och vad behöver förbättras för att nå dit? Det beskriver denna länsplan. Självklart har vi en budget att förhålla oss till och det gör att vi bantat planen från vårt drömläge till en mer realistisk åtgärdslista. I filmen längre ner på sidan presenterar Simon Jäderberg det tjänstemannaförslag som han med hjälp av sina kollegor tagit fram för länsplan 2022-2033.

Som kuriosa kan nämnas att bara de insatser som vi på region Örebro län skulle vilja göra på länets cykelvägar beräknas kosta åtta gånger mer än de 1,2 miljarder kronor vi har för hela länsplanen, dvs pengar som ska finansiera åtgärder på både cykelvägar, vägar och järnvägar.

Lämna synpunkter

Nu lämnar vi planen till dig. Kommuner, myndigheter, organisationer och näringsliv brukar ha synpunkter på länsplanen och skickar en formell remiss, men även du som privatperson har möjlighet att ge dina inspel på innehållet. Du kan mejla dina synpunkter till regionen@regionorebrolan.se

 

 

Presentation av remissversionen

Simon Jäderberg presenterar remissversionen av länsplanen. Klicka på knappen CC i filmens övre högra hörn för att se textningen.

Collage transporter och infrastruktur - tåg, cyklister, en konduktör, wifi.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 juli 2022

Läs mer om Politiska remisser