Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
Namn
Parti
Roll
Ordningsnummer
Agneta Anderzén Karlsson Tjänsteperson Ordförande 1
Mats Dreifaldt Tjänsteperson Vice ordförande 2
Farhan Bazargani Tjänsteperson Ledamot 3
Anna-Karin Bäck Tjänsteperson Ledamot 4
Alf Eliasson Tjänsteperson Ledamot 5
Anette Forsberg Tjänsteperson Ledamot 6
Hans Hjelmqvist Tjänsteperson Ledamot 7
Ulrika Hylén Tjänsteperson Ledamot 8
Gustav Jarl Tjänsteperson Ledamot 9
Anders Joelson Tjänsteperson Ledamot 10
Adrian Meehan Tjänsteperson Ledamot 11
Mussie Msghina Tjänsteperson Ledamot 12
Emma Nilsing Strid Tjänsteperson Ledamot 13
Magnus Olivecrona Tjänsteperson Ledamot 14
Susanna Sagerfors Tjänsteperson Ledamot 15
Bianca Stenmark Tjänsteperson Ledamot 16
Martin Sundqvist Tjänsteperson Ledamot 17
Eva Szabo Tjänsteperson Ledamot 18
Annika Söderbergh Tjänsteperson Ledamot 19
Antonios Valachis Tjänsteperson Ledamot 20
Michiel van Nieuwenhoven Tjänsteperson Ledamot 21
Martin Vink Ledamot 22

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 januari 2022