Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
Namn
Parti
Roll
Ordningsnummer
Eva Rask Tjänsteperson Ordförande 1
Anette Forsberg Tjänsteperson Vice ordförande 2
Agneta Anderzén Karlsson Tjänsteperson Ledamot 3
Louise Björkman Hjalmarsson Tjänsteperson Ledamot 4
Martin Vink Tjänsteperson Ledamot 5
Åke Davidsson Tjänsteperson Ledamot 6
Mats Dreifaldt Tjänsteperson Ledamot 7
Hans Hjelmqvist Tjänsteperson Ledamot 8
Gustav Jarl Tjänsteperson Ledamot 9
Antonios Valachis Tjänsteperson Ledamot 10
Adrian Meehan Tjänsteperson Ledamot 11
Mussie Msghina Tjänsteperson Ledamot 12
Magnus Olivecrona Tjänsteperson Ledamot 13
Susanna Sagerfors Tjänsteperson Ledamot 14
Bianca Stenmark Tjänsteperson Ledamot 15
Martin Sundqvist Tjänsteperson Ledamot 16
Mia Svantesson Sandberg Tjänsteperson Ledamot 17
Eva Szabo Tjänsteperson Ledamot 18
Annika Söderbergh Tjänsteperson Ledamot 19
Per Wretenberg Tjänsteperson Ledamot 20
Alf Eliasson Tjänsteperson Ledamot 21
Farhan Bazargani Tjänsteperson Ledamot 22

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020