Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Att förebygga och hantera hot och våld på arbetsplatsen

Digital halvdagsutbildning för trygga och säkra arbetsplatser för kommunchefer och -skyddsombud.

Att vara trygg och säker på arbetsplatsen är viktigt för att medarbetare ska kunna göra ett bra arbete. Finns rädsla och otrygghet är förutsättningarna för en bra verksamhet betydligt sämre med såväl minskad kvalitet och säkerhet som minskat engagemang och produktivitet. Finns risk för hot och våld i arbetsmiljön behöver det liksom andra risker i arbetsmiljön elimineras eller förebyggas så långt det bara går. Trots förebyggande arbete kan det ändå förekomma, varför även beredskap för hur det ska hanteras behöver finnas. 

Efter utbildningen har du de kunskaper som behövs för att:

 • förebygga en hot- och våldssituation
 • agera i en hot- och våldssituation
 • hantera en hot- och våldssituation efteråt
 • utbilda medarbetarna inom verksamheten.

Utbildningen är uppbyggd i 3 block:

Före Under Efter

Förebygg:

 • Lagar och föreskrifter
 • Ansvar
 • Definitioner
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  Riskinventering och förebyggande arbete

Agera:

 • Vid hot och våld 
 • Lågaffektivt bemötande
 • Nödvärn

Åtgärda:

 • Krisförlopp
 • Krisstöd
 • Efterarbete

Till stöd för dig som chef i att arbeta med hot och våld får du ett utbildningsmaterial som du kan använda på arbetsplatsen, utbildningsmaterialet innehåller bland annat diskussionsfrågor.

Deltagande

Målgrupp

Första linjens Chefer och skyddsombud anställda inom Hallsbergs, Kumla, Laxå, Lekebergs, Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Nora eller Örebro kommun.

Förkunskap

Inga förkunskaper krävs.

Datum och anmälan

Hösten 2024
Datum Anmälan 
kommunanställda

18 september, klockan 8.00-12.00

Länk till anmälan
för samtliga datum

22 oktober, klockan 8.00-12.00

Utbildningen hålls digitalt.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 juni 2024