Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hälsa och säkerhet vid nattarbete

Välkommen till en utbildning om hur du som chef eller skyddsombud undersöker och förebygger risker i arbetsmiljön vid nattarbete. Vi kommer bland annat gå igenom vad lagen säger om medicinska kontroller och vilket ansvar som vilar på dig som är chef.

I många verksamheter är arbete dygnet runt en förutsättning för att verksamhetens uppdrag ska kunna utföras. I dessa fall är det viktigt att arbeta för att, så långt som möjligt, minimera riskerna med nattarbete för att skapa en hälsosam och säker arbetsplats.

Under den här utbildningen får du lära dig om:

  • sömnen och sömnens betydelse för hälsan
  • hälsorisker kopplade till nattarbete
  • vad du som chef kan göra för att minimera risker med nattarbete, genom schemaläggning och medicinska kontroller
  • vad medarbetare kan göra för att må bra vid nattarbete genom sin livsstil och möjlighet till återhämtning.
  • Vid utbildningstillfället finns möjlighet att direkt ställa frågor och reda ut funderingar kring nattarbete och medicinska kontroller.

Deltagande

Målgrupp

Chefer med medarbetaransvar och skyddsombud anställda inom Region Örebro län och Hallsbergs, Kumla, Laxå, Lekebergs, Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Nora och Örebro kommun.

Förkunskaper

Inga förkunskap krävs.

Datum och anmälan

Hösten 2024
Datum Anmälan
Region Örebro län
Anmälan 
kommunanställda

19 september klockan 9.30-12.00

Länk till anmälan

Länk till anmälan 

Utbildningen hålls digitalt.

Anmälan sker via Region Örebro läns utbildningsportal. Observera att som kommunanställd kommer du behöva skapa en inloggning för utbildningsportalen första gången du registrerar dig för en utbildning. Mer information om hur du skapar konto samt loggar in i utbildningsportalen finns här på portalens förstasida.

Informationsfilm

Regionhälsan har tillsammans med Arbets- och miljömedicin tagit fram en kort film om riskerna med skiftarbete och hur du kan arbeta med hälsosam schemaläggning och medicinska kontroller.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 juni 2024