Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Grundläggande arbetsmiljöutbildning: Den goda arbetsplatsen

Den goda arbetsplatsen är en grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud under tre heldagar, alternativt fyra halvdagar när den sker digitalt. Utbildningen riktar sig till dig som är första linjens chef eller skyddsombud.

Utbildningen varvar teori med övningar och diskussioner som kan kopplas till det dagliga arbetsmiljöarbetet och ger dig de grundläggande kunskaper som behövs för att du ska kunna ta ansvar för arbetsmiljöarbetet utifrån din roll som chef/skyddsombud.

Efter att du genomgått utbildningen har du de kunskaper som behövs för att:

  • arbeta för en hälsofrämjande arbetsplats
  • integrera det systematiska arbetsmiljöarbetet i ditt dagliga arbete
  • förebygga risker på arbetsplatsen
  • få chefer, skyddsombud och medarbetare att samverka i det dagliga arbetsmiljöarbetet
  • förstå kopplingen mellan arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och ekonomi.

Sagts om utbildningen

  • "Mycket bra utbildning. Man känner sig stärkt i hur viktigt det är med en frisk arbetsplats."
  • "Jag har fått en djupare kunskap i hur jag ska arbeta vidare med arbetsmiljöarbetet. Jag trodde jag kunde ganska mycket men har under kursen insett att det finns väldigt mycket mer att lära."
  • "Systematisk och lättsmält. Bra blandning mellan teori och praktik."
  • "Kursledare som är positiva och väl insatta i ämnet. Intressant information. Bra med variation mellan information och gruppövningar."
  • "Fått mycket ny kunskap som är användbar för mig i min chefsroll."

Deltagande

Målgrupp

Första linjens chefer och skyddsombud anställda inom Region Örebro län och Hallsbergs, Kumla, Laxå, Lekebergs, Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Nora och Örebro kommun.

Som deltagare förväntas du delta aktivt, inhämta kunskaper och utbyta erfarenheter med andra. Utbildningen omfattar tre heldagar som bygger på varandra (fyra halvdagar när utbildningen sker digitalt). För att fullgöra utbildningen ska du delta alla dagarna. Efter fullgjord utbildning får du ett intyg.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Datum och anmälan

Hösten 2024
Utbildningsomgång Anmälan
Region Örebro län
Anmälan
Örebro kommun

Anmälan
övriga kommuner

Omgång 1: 29 augusti, 2 september och 9 september

Klockan 9.00-16.00

Länk till anmälan för omgång 1 Länk till anmälan för omgång 1

Du som jobbar
inom någon av
nämndens andra
kommuner anmäler dig via er kontaktperson
för denna utbildning.

Här kan du se vilka kommuner som ingår i nämnden.

Omgång 2: 17 september, 24 september och 2 oktober

Klockan 9.00-16.00

Länk till anmälan för omgång 2 Länk till anmälan för omgång 2

Omgång 3: 10 oktober, 16 oktober, 23 oktober

Klockan 9.00-16.00

Länk till anmälan för omgång 3 Länk till anmälan för omgång 3

Omgång 4: 30 oktober, 5 november, 14 november

Klockan 9.00-16.00

Länk till anmälan för omgång 4 Länk till anmälan för omgång 4

Omgång 5: 18 november, 26 november och 4 december

Klockan 9.00-16.00

Länk till anmälan för omgång 5 Länk till anmälan för omgång 5

Observera att anmälan är bindande och att du måste närvara hela utbildningstillfällena. Det går inte att byta dagar mellan olika omgångar. Vid avbokning senare än två veckor innan kursstart utgår en avbokningsavgift på 800 kronor.

Anmälan sker via Region Örebro läns utbildningsportal. Observera att som kommunanställd kommer du behöva skapa en inloggning för utbildningsportalen första gången du registrerar dig för en utbildning. Mer information om hur du skapar konto samt loggar in i utbildningsportalen finns här på portalens förstasida.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 juni 2024