Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fysisk arbetsmiljö

Vet du hur den fysiska arbetsmiljön kan undersökas på din arbetsplats? Har du tillräcklig kunskap om belastningsbesvär och hur du kan identifiera riskfaktorer? Under den här kursen får du lära dig mer om fysisk arbetsmiljö så du kan uppnå en sundare arbetsmiljö.

Det här är en fördjupningskurs gällande risk- och friskfaktorer i den fysiska arbetsmiljön. Den leds av ergonom/leg. fysioterapeut och arbetsmiljöingenjör från Regionhälsan som har stor erfarenhet inom områdena. 

Under kursen fördjupar vi oss inom områdena:

  • ergonomi när man ska lyfta, skjuta, bära och/eller dra
  • ergonomi vid bildskärmsarbete
  • synergonomi/belysning
  • inomhusmiljö
  • buller som är störande och hörselskadligt
  • återhämtning.

Deltagande

Målgrupp

Chefer och skyddsombud anställda inom Region Örebro län och Hallsbergs, Kumla, Laxå, Lekebergs, Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Nora och Örebro kommun.

Förkunskaper

Du ska tidigare ha deltagit i arbetsmiljöutbildningen "Den goda arbetsplatsen" eller liknande grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Datum och anmälan

Hösten 2024
Datum Anmälan
Region Örebro län
Anmälan 
kommunanställda
26 november, klockan 8.30-16.00 Länk till anmälan Länk till anmälan

Utbildningen hålls i Regionhälsans lokaler på Fredasgatan 27 A, Örebro.

Anmälan sker via Region Örebro läns utbildningsportal. Observera att som kommunanställd kommer du behöva skapa en inloggning för utbildningsportalen första gången du registrerar dig för en utbildning. Mer information om hur du skapar konto samt loggar in i utbildningsportalen finns här på portalens förstasida.

Fakta om arbetsrelaterade belastningsbesvär

Arbetsrelaterade belastningsbesvär är idag en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning och sjukfrånvaro i Europa. I Sverige upplever 15 % av arbetstagarna någon form av besvär som försämrar deras arbetsförmåga. Det minskar inte enbart individers livskvalité och arbetsförmåga, utan tär även på organisationers ekonomi.

Arbetsmiljöinsatser som är punktinsatser och har otydliga mål, är inte kostnadseffektiva och leder inte framåt. Insatser som riktar sig till organisationens behov och mål kommer dock vara både ekonomiskt lönsamma och utveckla organisationen. Det finns vetenskapliga studier som visar att arbetskapaciteten i en stor organisation sänks med mer än 30 % om det finns hälsoproblem hos de anställda eller arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 juni 2024