Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Effektiv kommunikation i organisationen (EKO)

Arbetar du som chef och vill stärka din förmåga att kommunicera med dina medarbetare?

Bekräftande och problemlösande kommunikation är viktiga verktyg i dialogen med medarbetare kring exempelvis smärta och stress. Kommunikationsverktygen är användbara i alla svåra samtal och kan minska risken för sjukskrivning på grund av arbetsrelaterad ohälsa.

Innehåll i kursen:

  • Kunskap om smärta och stress
  • Kunskap och övning i bekräftande kommunikation
  • Kunskap och övning i problemformulering och konstruktiv problemlösning
  • Dialog och erfarenhetsutbyte med andra chefer

Syfte och mål

  • Syfte: Minska risken för sjukskrivning på grund av arbetsrelaterad ohälsa.
  • Mål: Öka kunskapen kring smärta och stress samt färdigheter i kommunikation och problemlösning.

Deltagande

Målgrupp

Första linjens chefer och skyddsombud anställda inom Region Örebro län och Hallsbergs, Kumla, Laxå, Lekebergs, Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Nora och Örebro kommun.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Datum och anmälan

Hösten 2024
Utbildningsomgång Anmälan
Region Örebro län
Anmälan 
kommunanställda

Omgång 1: 15 oktober, 22 oktober,
29 oktober samt 12 november

Klockan 9.00-12.00 varje tillfälle

Länk till anmälan

Länk till anmälan 

Samtliga utbildningstillfällen genomförs i Regionhälsans lokaler på våning 2, Fredsgatan 27a, Örebro.

Anmälan sker via Region Örebro läns utbildningsportal. Observera att som kommunanställd kommer du behöva skapa en inloggning för utbildningsportalen första gången du registrerar dig för en utbildning. Mer information om hur du skapar konto samt loggar in i utbildningsportalen finns här på portalens förstasida.

MOT-projektet

Materialet för denna utbildning är framtaget i samarbete med Örebro universitet och har använts inom ramen för MOT-projektet (motverka sjukskrivning tidigt).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 juni 2024