Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vi förbereder för snabbussar

Tillsammans med Örebro kommun förbereder Region Örebro län för ett modernt och effektivt kollektivtrafiksystem som kallas BRT (Bus Rapid Transit). Under 2021 påbörjas byggnationen av den första delsträckan.

Video om snabbussarna BRT

Det nya systemet består av snabbussar med egna körfält, anpassade hållplatser och hög turtäthet. Detta innebär att fler kan resa med kollektivtrafik i stråket. De nya bussarna ska också vara lättare att stiga i och ur samtidigt som biljettkontrollerna ska gå snabbare än idag. Första sträckan (etapp 1) kommer att gå mellan Brickebacken och Tegnérlunden.

Projektet finansieras till hälften av Örebro kommun och till hälften genom statliga medel, via Region Örebro läns länstransportplan.

För bättre framkomlighet i växande Örebro

Illustration BRT i Örebro

Illustration BRT i Örebro, Anders Lind Örebro kommun.

5 000 fler bilar på Rudbecksgatan?

Örebro växer. Prognosen säger att vi om 20 år är 50 000 fler invånare i Örebro kommun. Om vi fortsätter att resa som vi gör idag, då hälften av alla resor som görs i Örebro är bilresor, så ökar antalet resor med bil med 35 procent. Det skulle innebära att t.ex. Rudbecksgatan kommer att ha 5 000 fler bilar per dag om den trenden håller i sig. Med en sådan ökning räcker inte det befintliga utrymmet i vårt gatu- och trafiksystem. Vi behöver bryta trenden med fler fordon och fokusera på en effektiv lösning för hur människor ska kunna transportera sig i staden i framtiden.

Detta är en investering för att förenkla och förbättra för de som bor och reser i Örebro. Det kommer att öka förutsättningarna för att resa och förflytta sig i Örebro för de som åker buss, cykel, promenerar eller tar bilen. Resultatet blir en bättre vardag för människor nu och i framtiden i ett Örebro som växer.

Fakta om projektet

Tidplan för etapp 1

• Politiska beslut vintern 2020.

• Projektering påbörjas 2020.

• Byggnation av etapp 1 påbörjas 2021.

• Upphandling av bussar, för leverans 2023.

• Fortsättning byggnation 2022–2025.

BRT Brickebacken – Tegnérlunden

  • Totalsträcka etapp 1: 7 km.
  • Preliminär trafikstart etapp 1: 2025.
  • Fordonslängd: 18 meter.
  • Turtäthet: ca 4 min.
  • Kostnad etapp 1: 185–250 mnkr varav hälften är statlig medfinansiering.

Kontakter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 juli 2022