Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att få livet att fungera så bra som möjligt. Ett hjälpmedel kan till exempel göra så att du blir mer aktiv, delaktig och självständig i ditt liv. Prata gärna med din behandlande enhet eller vårdcentral om dina behov.

Hjälpmedelsutbud

På 1177.se finns information om olika former av hjälpmedel och stöd.

Vad kostar det att få ett hjälpmedel?

När du besöker vården får du ofta betala en besöksavgift. Det skiljer mellan kostnad för besök och kostnad för hjälpmedel. Vissa hjälpmedel har avgift. Avgifter för hjälpmedel (1177.se)

Så här går det till att få ett hjälpmedel

Här beskriver vi hur det går till att få ett hjälpmedel i vårt län (1177.se)

Förändra eller justera ett hjälpmedel

Om du vill förändra, justera eller inte är nöjd med ditt hjälpmedel så ska du ta kontakt med den person som hjälpte till att prova ut hjälpmedlet. Personen kallas ofta för förskrivare.

Centrum för hjälpmedel lånar ut personliga hjälpmedel till dig som är bosatt i Örebro län.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 augusti 2022