Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hörselvårdsmottagningen Lindesbergs lasarett

Hörselvårdsmottagning, Lindesberg 

På hörselvårdsmottagningarna på Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett arbetar vi med grundläggande hörseldiagnostik, behovsbedömning och hörselrehabilitering, samt förskrivning och anpassning av hörhjälpmedel som till exempel hörapparater och tekniska hörhjälpmedel.

Utökad rehabilitering görs i samarbete med våra kuratorer och läkare, och kan leda till besök på vår mottagning i Örebro.

Behöver du komma på ett jourbesök för hörapparatservice ringer du och bokar tid.