Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Privata vårdgivare

Region Örebro län finansierar ett antal privata vårdgivare. Hos dessa vårdgivare gäller samma patientavgifter och regler som hos Region Örebro län. Observera att de privata vårdgivarna kan erbjuda vård som inte finansieras av region Örebro län och då gäller andra priser.

Lagen om valfrihet

Patientlagen innebär bland annat att patienter kan välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Detta innebär att privata vårdgivare som har avtal med Region Örebro län kan ta emot utomlänspatienter på hemlandstingets bekostnad och på samma villkor som gäller för patienter i Örebro län.

Patienter kan även söka vård hos privata specialistvårdsmottagningar som har avtal med ett landsting eller en region i Sverige, enligt reglerna om valfrihet. Men då gäller inte vårdgarantin och regionens ersättning för sjukresor.

Magnussons Läkarpraktik

Ingen aktiv verksamhet, vid frågor kontakta:
Mikael Johansson, Regionkansliet Region Örebro län
Telefon: 019-602 73 48

DR. Fred´s  Läkarservice

Fredrik Campbell, allmänmedicin
Hagendalsvägen 1
692 30 KUMLA
Telefon och tidsbokning: 0737-57 27 30
Telefon och fax: 019-57 27 30

Vara ute AB

Ute Brauer, specialist i Psykiatri och Psykoterapi
Kungsgatan 34
711 30 Lindesberg
Telefon: 073-074 22 65
Telefontid: onsdagar 13:30-14:30

Apoteksgårdens Vårdcentrum

Göran Falck, Allmänmedicin
Treskillingsgatan 11
Box 112
714 22 Kopparberg
Telefon: 0580-120 10

Apoteksgårdens kognitiva center AB

Marlene Alander, Leg psykoterapeut KBT
Treskillingegatan 11
714 22 Kopparberg
Telefon: 070-98 120 10
E-post: marlene.apoteksgarden@telia.com

City läkarmottagning

Robert Westberg, Allmänmedicin

Robert tar för närvarande inte emot några patienter. Behöver du få tag på journalkopior så skicka ett brev till:

Robert Westberg
Oskarsvägen 32
702 14 Örebro

HudDoktorn i Örebro AB

Ruth Eid Forest, Hudsjukdomar
Slottsgatan 8
703 61 Örebro
Telefon: 019-12 55 60
Webbplats: www.huddoktorn.se

Idorema Hälsovård AB

Johan Elner
C/O Idorema Läkarpraktik
Olaigatan 3 A
703 61 Örebro
Telefon och tidbokning: 070-945 08 42

Din Läkare

Eva Hallin, Allmänmedicin
Loggatan 9
702 26 ÖREBRO
Telefon: 070- 300 85 05
E-post: info@dinlakare.nu

Aslaksens Specialistmottagning

Kjell Aslaksen, kvinnosjukdomar, allmänmedicin
Glomman 113 B
702 30 Örebro
Telefon: 019-24 66 70

Fokus Klinik

Hani Chatila, ögonsjukdomar
Slottsgatan 8b
703 61 Örebro
Telefon: 019 - 10 17 30
E-post: info@fokusklinik.se
Webbplats: Fokus klinik

Österpraktiken

Ingen aktiv verksamhet, vid frågor kontakta:
Mikael Johansson, Regionkansliet Region Örebro län
Telefon: 019-602 73 48

Capio Läkargruppen AB

Capio Läkargruppen är ett lokalt sjukhus för specialistvård och fungerar som alternativ och komplement till den offentliga vården. Specialiteterna är i huvudsak inriktade på dagkirurgisk verksamhet, men även sluten vård erbjuds. Det finns nio vårdplatser. Tillsammans med infektionskliniken på Universitetssjukhuset Örebro bedriver Capio Läkargruppen också vaccinationsverksamhet.

Hamnplan, Manillagatan 1
Box 344
701 46 Örebro
Telefon: 019-21 79 00
Fax: 019-12 82 54
E-post till Capio Läkargruppen
Webbplats: www.capiolakargruppen.se

Operationsavd, operationsförfrågning

Telefon: 019-217920

Vaccinationsmottagning, information

Här kan du få mer information om vaccin och vaccinationsmottagningen

Telefon: 019-159500 

Specialistvård

Vi erbjuder specialistvård inom följanden områden

 

Fysiokliniken i Askersund AB

Lotta Standar
Trädgårdsgatan 5A, 696 30 Askersund
Telefon: 070-270 31 21
E-post: Lotta.standar@gmail.com

Rehnström Rehab AB

Birgitta Rehnström
Vingav 6
694 30 Hallsberg
Telefon: 070-687 93 16
E-post: rehnstrom.rehab@telia.com
Webbplats: www.birgitta-rehnstrom-rehab.com

Sjukgymnastiken Friskoteket

Harry Iversen
Tomas Mathiesen 

Centrumhuset
712 34 Hällefors
Telefon: 0591-130 08

Fysiokliniken - idrottsmedicin & rehab

E-post till Fysiokliniken: info@fysiokonsult.com

Adress: Carl Åbyvägen 24, 691 33 Karlskoga

Natalie Morgenstern

Telefon: 070-6695152
E-post till Natalie: natalie@fysiokonsult.com
webbplats: www.fysiokonsult.com

Åsa Svanberg-Janson

Telefon: 0703-301513
E-post Åsa: asa@fysioasa.se
Webbplats: www.fysioasa.se

Emelie Ahlin

Telefon: 0703-681886
E-post Emelie: info@emelieahlin.se
Webbplats: www.emelieahlin.se

Rebecka Nielsen

Telefon: 073-0647695
E-post Rebecka: rebecka@fysioklinikenkga.se
Webbplats: www.fysioklinikenkga.se

 Roder Molewijk

Bondegatan 3
Hermanstorpsv 4
711 31 Lindesberg
Telefon: 0581-175 15
Telefon: 070-743 48 21

Rolf Björåsen

Konstmästaregatan 7 nb,
714 30 Kopparberg
Telefon: 0580-122 50

Leif Bartoli

Ringshyttan 157
713 93 Nora
Telefon: 0587-272 39

Bipraktik: Kvarnvägen 11
713 31 Nora
Telefon: 0587-843 19
Mobiltelefon: 070-524 37 02

Nora Sjukgymnastik

Ann-Susanne Fellebro
Kungsgatan 23
713 31 Nora
Telefon: 0587-134 35
Mobiltelefon: 070-882 36 60
Fax: 0587-134 35
E-post till Nora Sjukgymnastik: annsusanne.fellebro@gmail.com

Arne Rydström Sjukgymnastik

Järnvägsgatan 38
703 62 Örebro.
Telefon: 073-5399446

Örebro Fysio

Patrik Bergström
Martin Nordlander

Markgatan 7
703 55 Örebro
Telefon: 019-25 76 06

Centrum Sjukgymnastik & Fysioterapi

Karin Svedberg
Eva Söderblom

Köpmangatan 62
702 23 Örebro
Telefon: 019-17 95 17
E-post: Centrum Sjukgymnastik
Webbplats: www.centrum-sjukgymnastik.se

Fysiokliniken Örebro AB

Torbjörn Segerberg
Hagmarksgatan 56 (Friskis och Svettis)
702 16 Örebro
Telefon: 070-28 18 041
E-post: boka@fysioklinikenorebro.se
Webbplats: www.fysioklinikenorebro.se

 

Hälsocenter Örebro

Hällvik-Wetter Rehabilitering

Maria Hällvik Wetter,
Hälsocenter Örebro
Idrottsvägen 31b
702 32 Örebro
Telefon: 070-4964179
E-post: hallvikwetter.rehab@telia.com
Webbplats: www.halsocenterorebro.se 

Roy Persson

Hälsocenter Örebro
Idrottsvägen 31b
702 32 Örebro
Telefon: 070-1701371
E-post: roypersson_@hotmail.com
Webbplats: www.halsocenterorebro.se 

Hummelgren Fysioterapi AB

Elin Hummelgren
Hälsocenter Örebro
Idrottsvägen 31b
702 32 Örebro
Telefon: 0722-16 92 35
E-post: fysioterapi@hummelgren.com
Webbplats: www.halsocenterorebro.se

 

Margit Bangshöj

Sjukgymnastikmottagning, inriktning Feldenkrais®metoden
Storgatan 8a 1 tr
703 61 Örebro
Telefon: 019-260331
Mobiltelefon: 070-372 06 50

 

Wasa Rehab

Länk till enkät

Lawrence Forsberg
Benny Frisk
Arne Karlsson
Lena Widorson

Ringgatan 16
703 42 Örebro
Telefon: 019-17 08 45

Lisa Frick

Sjukgymnastikmottagning (inriktning neurologi)
Järnvägsgatan 16A
703 62 Örebro
Telefon: 019-10 60 40
Mobiltelefon: 070-631 56 30

Örebro Sjukgymnastik

Markus Nordlund part tjl René Larsson
Trängkårsvägen 53
703 57 Örebro
Telefon: 019-14 94 72

Garphyttans Fysioterapi

Daniel Stenegård
Tysslingevägen 20
719 40 Garphyttan
Telefon: 079 35 07 877
E-post: garphyttansfysioterapi@hotmail.com
Webbplats: www.garphyttansfysioterapi.se

Örebro Rehabcentrum AB

Länk till enkät

Fredrik Hasselgren
Kent Eriksson
Carl Lindersköld
Karin Löfstedt
Magnus Johansson Löfstedt
Malin Nilsson Merrick
Simon Tengroth
Åsa Jerre
Karin Wistrand
Ebba Nordström


Klerkgatan 16
702 25 Örebro
Telefon: 019-602 82 20
Fax: 019-602 82 30 
E-post: kontakt@rehabcentrum.nu
Webbplats: www.rehabcentrum.nu

Lymfkliniken Karlskoga

Lena Persson, Lymfterapeut
Spjutvägen 11
691 54 Karlskoga
Telefon: 0586-72 58 03
E-post: lena.persson@karlskogabredband.se

Lymfkliniken Örebro

Charlotte Stenström, Lymfterapeut
Järnvägsgatan 16 A
703 62 Örebro
Telefon: 019-10 43 30
E-post: charlotte.stenstrom1@gmail.com

Rygghälsan i Askersund HB

Anders Nordlander, leg naprapat
Helena Nordlander, leg naprapat

Stora Bergsgatan 8
696 30  Askersund
Telefon: 0583-140 95
Mobiltelefon: 070-635 33 74 

Per Bengtson, leg naprapat

Esplanaden 35
694 35  Hallsberg
Telefon: 0582-128 48

Pia Johnsén, leg naprapat

Julia Mälman (vikarie)

Centralplan 2
691 32  Karlskoga
Telefon: 0586-575 95
E-post: naprapat.pia@telia.com

 

Kajsa Klarström, leg naprapat

Julia Mälman (vikarie)

Kyrkogårdsgatan 38
691 33  Karlskoga
Telefon: 0586-332 11
E-post: kajsa@kajsanaprapat.se

Elinor Strömberg, leg naprapat

Koppgatan 8B
711 30  Lindesberg
Telefon: 070-662 10 83

Elinor Strömberg, leg naprapat

Ekersgatan 5
703 42 Örebro
Telefon: 070-662 10 83

Stjärnkliniken

Johnny Sellvén
Drottninggatan 35
702 22 Örebro
Telefon: 010-30 30 260
Mobiltelefon: 073-981 67 08
E-post: johnny@stjarnkliniken.com
Webbplats: www.stjarnkliniken.com

Under Vårdval psykoterapi hittar du privata psykoterapeuter som har avtal med Region Örebro län

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 juni 2024