Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vårdval psykoterapi för patienter inom psykiatrin

Vårdval psykoterapi riktar sig till dig som efter bedömning inom psykiatrin har blivit beviljad psykoterapi som behandlingsform.

Region Örebro län har utifrån Lagen om valfrihetssystem (LOV) beslutat att införa vårdval av psykoterapeuter. Det innebär att du, som efter bedömning inom psykiatrin, har blivit beviljad psykoterapi som behandlingsform kan välja bland de privata och offentliga psykoterapeuter som är godkända och har avtal med Region Örebro län.

Du som vill komma i kontakt med psykiatrin kan vända dig till den allmänpsykiatriska öppenvården.

Så söker du till allmänpsykiatrin

Här finns information om de psykoterapeuter som har avtal med Region Örebro län.

Leg psykoterapeut, leg arbetsterapeut

Leg psykoterapeut med KBT inriktning. Psykodynamisk grundutbildning. Erfarenhet av arbete med unga vuxna och vuxna med exempelvis:

 • Ångest
 • Depression
 • Stress
 • Utmattning
 • Fobier

Lång erfarenhet av neuropsykiatriska tillstånd.

Telefon: 076 161 33 20
Besöksadress: Kungsgatan 34, 702 24 ÖREBRO
E-post: Ann-Britt Stigfur
Webbsida: www.annbrittstigfur.se

Kapacitet:
Kan ta emot nya patienter.

Lars Johansson

Leg psykolog, Leg Psykoterapeut

 

Mångårig yrkeserfarenhet inom den psykiatriska vården. Arbetar utifrån ett brett perspektiv med kunskaper både inom kognitiv beteendeterapi som psykodynamisk psykoterapi.

 

Telefon: 076-005 28 29

E-post: Bergslagens psykologtjänst 

Besöksadress: Sveavägen 2A, 702 14 Örebro

Kapacitet: Kan ta emot nya patienter.

 

 

Leg psykolog, Leg Psykoterapeut, Specialist i klinisk psykologi, handledning

 

Arbetar utifrån en psykodynamisk grundsyn. Med unga och äldre med framför allt:

 • Krispsykoterapi
 • Depression och ångestproblematik
 • Komplicerad sorg
 • Självbild, självkänsla

Telefon: 070 - 352 79 88

E-post: Björn Bergman

Besöksadress: Sveavägen 3, Örebro

Kapacitet:
Kan ta emot nya patienter.

Leg psykolog, leg psykoterapeut (KBT).

Handledare och lärare i psykoterapi.
Arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) med bland annat:

 • Ångestproblematik (som tex paniksyndrom, generaliserad ångestsyndrom (GAD), social ångest och specifika fobier)

 • Tvångssyndrom (OCD)

 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

 • Depression

 • Stressproblematik

Lång erfarenhet av KBT med inriktning psykoterapi och diagnostik.

Telefon: 073 - 988 37 91
Besöksadress: Gammelbackavägen 1, Karlskoga
E-post: David Åkerlund

Kapacitet:
Kan ta emot nya patienter.

Leg. Psykoterapeut, leg. Hälso- och sjukvårdskurator, Handledare.

Lång erfarenhet av behandlingsarbete med psykodynamisk inriktning inom specialistpsykiatrin.

Arbetar exempelvis med:

 • Trauman
 • Depression
 • Ångest
 • Existentiella problem

Telefon: 0768388147
Besöksadress: Allmänpsykiatrin, Långängsvägen, 694 36 Hallsberg.

Kapacitet:
Kan ta emot nya patienter.

Inga-Lill Jonsson Teneryd
Leg. psykoterapeut inom familjeterapi och systemteori, Socionom

Erbjuder individuell psykoterapi utifrån ett systemiskt förhållningssätt med influenser från psykodynamisk teori men är van att anpassa metoden utefter patientens behov.

 

Har stor vana av att jobba med olika tillstånd som kan avhjälpas med psykoterapi, som exempel; ångesttillstånd,  depression, krisreaktioner,  PTSD, sorgereaktioner, stressrelaterad psykisk ohälsa, sömnbesvär, utmattningssyndrom, bipolär sjukdom. Har även särskild kunskap kring NPF diagnoser.

Telefon: 020 - 89 92 46
Besöksadress: Nygatan 15, 702 10 Örebro
E-post: Familjeterapeuterna
Webbsida: www.familjeterapeuterna.com

Kapacitet:
Kan ej ta emot nya patienter.

Erbjuder kognitiv beteendeterapi utifrån ett individcentrerat perspektiv.
Det innebär anpassning utifrån varje persons individuella behov.
De metoder som används är mindfulnessövningar, KBT tekniker, EMDR och CRA. Behandlar trauma enligt Prolonged Exposure metoden. 

Lång erfarenhet inom vuxenpsykiatrin.

Erbjuder kognitiv psykoterapi för:

 • depression med nedvärderande och självkritiska tankar, misstro mot andra och negativt synsätt på framtiden.
 • stress, fysiska spänningar och utmattning.
 • livskriser, trauma och PTSD
 • låg självkänsla
 • svårigheter att reglera egna känslor
 • samsjuklighet med beroendetillstånd
 • psykoser

Telefon: 070-644 49 69
Besöksadress: Järnvägsgatan 16 A, 703 62 Örebro
E-post: Willenfors Consulting

 

Öppettider: Måndagar och onsdagar

Kapacitet:
Kan inte ta emot nya patienter.

Legitimerad psykoterapeut med inriktning systemisk familjeterapi. Grundutbildning specialistsjuksköterska inom psykiatri.

Språksystemisk och lösningsfokuserad inriktning. Arbetar då med klientens styrkor och förmågor i fokus. I början av terapin gör vi en familjekarta, går igenom klientens livslinje och formulerar framtidsmål. Vi lyfter fram de egenskaper och styrkor hos klienten som kan hjälpa att nå fram mot de formulerade målen.

Arbetet kan även vara psykodynamiskt. Det kan var olika händelser eller relationer som behöver förstås och bearbetas.

Lång erfarenhet av att arbeta med familjer, unga vuxna och vuxna med besvär såsom relationsproblem, stress, oro, ångest, depression, neuropsykiatriska funktionsvariabler, bipolaritet, trauman med mera. Arbetet har varit inom vuxenpsykiatrin, på BUP, på Magelungen Utveckling och i egen verksamhet.

Telefon: 0733 87 04 51
Besöksadress: Västra Bangatan 23, 703 54 Örebro
E-post: Göran Rönnbäck
Webbsida: www.familjebyrangr.se 

Kapacitet:
Kan för närvarande ej ta emot nya patienter.

Leg psykoterapeut, leg psykolog.

Leg psykoterapeut med inriktning kognitiv psykoterapi (KBT). Arbetar bland annat med:

 • Depression
 • Trauma (PTSD) 
 • Social ångest
 • Tvångssyndrom (OCD)
 • Generaliserad ångest (GAD)
 • Paniksyndrom
 • Specifik fobi
 • Stressproblematik
 • Personlighetsproblematik

Lång erfarenhet inom vuxenpsykiatrin med inriktning psykoterapi och diagnostik.

Telefon: 019-602 7557
Besöksadress: Drottninggatan 38, 702 22 Örebro
Intresseanmälan via 1177.se till Hannele Berzelius

Kapacitet:
Kan för närvarande ej ta emot nya patienter.

Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare och specialist i klinisk psykologi.

Leg psykoterapeut med inriktning kognitiv psykoterapi (KBT). Lång erfarenhet inom vuxenpsykiatrin med inriktning psykoterapi och diagnostik såsom

 • Depression
 • Fobier
 • Tvångssyndrom (OCD)
 • Panikångest
 • Generaliserad ångest (GAD)
 • Trauma (PTSD) 
 • Känslor bearbetning
 • Parrelationer                            

Goda erfarenhet av att arbeta med människor med olika komplexa psykiatriska problem. Även erfarenhet av att arbeta med människor från olika kulturella bakgrunder. Arbetar i huvudsak med KBT, men har även goda erfarenheter av dialektisk beteendeterapi, DBT.

Telefon: 076-720 71 52
Besöksadress: Drottninggatan 38, 702 22 Örebro

Intresseanmälan via 1177.se till Hisyar Dirok

Kapacitet:
Kan ta emot nya patienter.

Behandlingsassistent, Leg. psykoterapeut.

Bedriver individuell psykoterapi på psykodynamisk grund för unga vuxna och vuxna. Bred kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med psykoterapi.

Arbetar med:

 • Kriser
 • Utmattning
 • Våld i nära relationer
 • Depressioner
 • Ångest 

Utbildning i traumametoden EMDR samt utbildad mindfulness instruktör.

Telefon: 073-800 89 68
Besöksadress: Gustavsgatan 12, 703 55 Örebro
E-post: Inger Stenfelt

Kapacitet:
Kan ej ta emot nya patienter.

Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut.

Bred kompetens  av psykoterapi inom psykiatrin. Erfarenhet av kris och traumabehandling och frågor som rör kultur och dess betydelse i trauma. Tar gärna emot klienter som har behov av att genomföra sin terapi på engelska. Om annat språk är nödvändigt van att arbeta med tolk.

Har i grunden utbildning i det psykoanalytiska synsättet . Certifierad i Jag-strukturerande psykoterapi samt Life Span integration. Dessa metoder är gynnsamma vid kris eller trauma eller om man känner att det aldrig blivit rätt i livet.

Telefon: 070-290 90 48
E-post: Kathryn Larson Banck
Besöksadress:
 Näbbtorgsgatan 2, Örebro

Kapacitet:
Kan inte ta emot nya patienter.

Interaktionistiskt förändringsarbete/leg psykoterapeut. Individuell dynamisk psykoterapi.

Leg psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Kreativa psykoterapimetoder bland annat vidareutbildad i:

 • Konstnärlig metodik
 • Symboldrama
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Lifespan Integration (LI)

Telefon: 070 749 22 85
Besöksadress: Kilsgatan 5G, 703 54 Örebro
E-post: Kirsten Mårtensson

Kapacitet:
Kan ta emot nya patienter. 

Socionom, leg psykoterapeut, handledare

Leg psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, vidareutbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT, handledare- och lärarutbildad. diplomerad i visualiseringsmetoden symboldrama samt certifierad i traumametoden EMDR. Erfarenhet av arbete med barn, unga vuxna och vuxna.

Telefon: 070- 209 88 67

Besöksadress:
Sveavägen 2A, 702 14 Örebro

Centralplan 1, 2 vån, 691 32 Karlskoga.

E-post: Lena Catoni

Kapacitet:
Kan ta emot nya patienter i Örebro.
Kan ta emot nya patienter i Karlskoga.

Marie Liljeqvist

Legitimerad psykoterapeut med en psykodynamisk grundsyn och ett integrerat förhållningssätt. Lång erfarenhet av arbete med vuxna och unga vuxna med kris- och traumarelaterade problem (PTSD).

Arbetar även med:

 • Sorgereaktioner
 • Stress
 • Utmattning
 • Relationella och existentiella frågor

Certifierad i EMDR. I terapin används också imaginativa metoder och inslag från bild- och kroppspsykoterapi samt Mindfulnesbaserad Kognitiv Terapi (MBKT).

Telefon: 079-335 68 48
Besöksadress: Järnvägsgatan 16 A, 703 61 Örebro
E-post: Marie Liljeqvist

Kapacitet:
Kan för tillfället ej ta emot nya patienter.

Leg psykoterapeut, socionom, handledare
Utvecklingsenheten för psykologisk behandling och psykoterapi, Region Örebro län

Lång erfarenhet av psykoterapi för:

 • Ångest
 • Depression
 • Nedvärderande tankar
 • Ältande nedstämdhet
 • Mobbning 
 • Trauma
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • Stress
 • Fysiska spänningar
 • Utmattning
 • Låg självkänsla
 • komplicerad sorg
 • Relationsproblem
 • Lätt Tvångssyndrom (OCD
 • Gränssättning gentemot sig själv och andra
 • Svårigheter att reglera egna känslor 

Utbildad i ett psykodynamiskt känslofokuserat (affektfokuserat) perspektiv. Fördjupad kunskap och erfarenhet i arbete med trauman och certifierad i traumametoden EMDR. Fortbildning i bland annat systemisk familjeterapi och Kognitiv beteendeterapi (KBT). 

Telefon: 019-602 7583
Besöksadress: Drottninggatan 38, 702 22 Örebro
Intresseanmälan via 1177 till Marketta Jaala Svensson

Kapacitet:
Kan ej ta emot nya patienter.

Erbjuder Psykoterapi utifrån ett integrativt förhållningsätt och anpassar metoden utifrån behov. Använder tekniker inom KBT, affektfokuserad terapi, Psykodynamisk terapi, Intense short-term dynamic psychotherapy (ISTDP), Compassionfokuserad terapi (CFT) och EMDR. Arbetar även med individuellt utformade mindfulnessövningar,  kroppspsykoterapeutiska metoder och andningstekniker.

Arbetar exempelvis med PTSD, depression, ångest, missbruk och beroendeproblematik.

Erfarenhet att arbeta med barn och vuxna.

Telefon: 073-804 22 38
E-post: Monika Almer
Besöksadress: Järnvägsgatan 16 A, 703 62 Örebro

Kapacitet:
Kan ej ta emot nya patienter för tillfället.

Iradj Nikban
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i psykoterapi

Har lång erfarenhet av att bedriva psykoterapi med KBT- och PDT inriktning. Mångårigt arbete inom psykiatrin, framförallt med unga vuxna och vuxna med bland annat:

 • Ångestsyndrom
 • Tvångssyndrom (OCD), lätta och komplicerade
 • Depression
 • Bipolär sjukdom
 • Trauma, Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • Utmattningssyndrom
 • Nedvärderande tankar
 • Relationsproblem
 • Sexuell funktionsstörning
 • Ätstörning (lätt)
 • Neuropsykiatriska svårigheter (ADHD, Autism mm.)

Telefon: 0768-454 454
E-post: Iradj Nikban
Besöksadress: Järntorgsgatan 8, 703 39 Örebro
Webbplats: www.nikban.se

Kapacitet:
Kan ta emot nya patienter.

Leg psykoterapeut, leg psykolog, handledare
Utvecklingsenheten för psykologisk behandling och psykoterapi, Region Örebro län

Lång erfarenhet av kognitiv beteendeterapi (KBT) för depression och ångestproblematik som exempelvis paniksyndrom, tvångssyndrom (OCD) och social fobi.

Har också arbetat med personer som lider av kronisk/långvarig smärtproblematik och har lång erfarenhet av arbete i vuxenpsykiatrin med patienter med komplex problematik.

Telefon: 070 - 381 90 66
Besöksadress: Drottninggatan 38, 702 22 Örebro
Intresseanmälan via 1177 till Niklas Ekstam

Kapacitet:
Kan ta emot nya patienter

Leg. psykoterapeut med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT).
Grundutbildning är leg. sjuksköterska med vidareutbildning inom psykiatrisk vård.
Utvecklingsenheten för psykologisk behandling och psykoterapi, Region Örebro län

Många års erfarenhet av att arbeta med både ungdomar och vuxna med olika psykiatriska problem. Erbjuder behandling för:

• Depression
• Ångest/oro
• Tvångssyndrom (OCD)
• Fobier
• Stress/utmattning
• Trauma (PTSD)
• Kriser
• Relationsproblem

Telefon: 019-602 76 67
Besöksadress: Drottninggatan 38, 702 22 Örebro
Intresseanmälan via 1177 till Nina Isaksson

Kapacitet:
Kan inte ta emot nya patienter.

Leg psykoterapeut, leg psykolog, handledare

Bred kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med de flesta psykiska problem hos ungdomar och vuxna, till exempel:

 • Depression
 • Ångest
 • Trauman (PTSD)
 • Social fobi 

Har i grunden en psykodynamisk inriktning, men har också vidareutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT). Stor erfarenhet av att arbeta med trauman, certifierad i traumametoden EMDR.

Telefon: 076-882 48 16
Besöksadress: Näbbtorgsgatan 2, Örebro
E-post: Olle Hinderson

Kapacitet:
Kan för närvarande ej ta emot nya patienter.

En psykoterapimottagning med integrativ psykodynamisk inriktning.  

Leg psykoterapeut med inriktning på kognitiva metoder och psykodynamisk grund. Erfarenhet av arbete med unga vuxna, individuella samtal med inriktning anknytningsproblematik och kliniskt behandlingsarbete inom Region Örebro län.
 
Telefon: 070-338 99 68
Besöksadress: Järnvägsgatan 16A, 703 61 Örebro
E-post: Susanne Landquist

Kapacitet:
Kan inte ta emot nya patienter för tillfället

Madeleine Ritzman
Leg, psykoterapeut, socionom

Leg psykoterapeut med inriktning kognitiv psykoterapi (KBT). Arbetar exempelvis med ångest, depression, stress och fobier.  Lång erfarenhet av missbruk/beroende, komplex trauma, social ångest och låg självkänsla.

Telefon: 076- 104 54 91
E-post: Madeleine Ritzman
Besöksadress: Skolgatan 6, 712 60 Grythyttan

Kapacitet:
Kan ej ta emot nya patienter

På S:t Lukas är alla legitimerade psykoterapeuter med grundutbildning som psykolog eller socionom. Samtliga terapeuter som arbetar på mottagningen och som beskrivs nedan arbetar med specialistområden som:

• Trauma/kris
• Komplicerad sorg
• Ångest
• Depression
• Fobier
• Existentiella frågor

Det finns två sätt att utifrån vårdvalet vända dig till en terapeut

Du kan vända dig till S:t Lukas mottagning och där få hjälp med att välja terapeut.

Du kan även vända dig direkt till en av S:t Lukas terapeuter.

För att få kontakt med mottagningen eller en terapeut finns ett telefonnummer och en e-postadress som gäller både mottagningen i Örebro och filialen i Lindesberg.

Besöksadress: Oskarsparken 7, 702 12 Örebro och Smedjegatan 13, 711 30 Lindesberg.
Telefon: 019 – 10 40 33
Telefontid: 8-17 vardagar
E-post: S:t Lukas mottagning
Webbsida: S:t Lukas 

Kapacitet:
Kan ta emot nya patienter.

Om S:t Lukas

S:t Lukas är en idéburen organisation utan vinstintresse med ett 40-tal professionella mottagningar för psykoterapi över hela Sverige.

S:t Lukas i Örebro har mottagning med filial i Lindesberg bedriver sedan mitten av 60-talet en mottagning för psykoterapi. Sedan 1990-talet har S:t Lukas mottagning i Örebro haft vårdavtal för psykoterapi med Region Örebro län.

S:t Lukas i Örebro arbetar med hög patientsäkerhet och har god inblick i de nationella riktlinjer som berör psykoterapeutiska insatser.

Arbetar med psykoterapi utifrån ett psykodynamiskt perspektiv. Är också auktoriserad familjerådgivare.

Mångårig yrkeserfarenhet med individuell terapi, parterapi och familjerådgivning.

Telefon: 019- 10 40 33
Besöksadress: Oskarsparken 7, 702 12 Örebro

Utbildning i psykodynamisk och existentiell psykoterapi samt vidareutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT), symboldrama och traumabearbetningsmetoder.

Flerårig erfarenhet av arbete med barn och familjer samt neuropsykiatriska tillstånd.

Telefon: 019 – 10 40 33
Besöksadress: Oskarsparken 7, 702 12 Örebro

Utbildning i relationell och interpersonell psykoterapi samt i systemteoretiska, narrativa metoder. Vidareutbildning i EMDR.
Flerårig erfarenhet av individuella terapier med unga och vuxna.

Telefon: 019 – 10 40 33
Besöksadress: Oskarsparken 7, 702 12 Örebro

Psykodynamisk grund och utbildad utifrån relationella perspektiv och metoder.

Telefon: 019 – 10 40 33
Besöksadress: Oskarsparken 7, 702 12 Örebro

Utbildad i psykodynamisk psykoterapi med vidareutbildning i Symboldrama och Lifespan Integration. Affektfokus i terapierna.

Mångårig erfarenhet av terapier med unga och vuxna.

Telefon: 019 – 10 40 33
Besöksadress: Oskarsparken 7, 702 12 Örebro

Leg psykoterapeut med psykodynamisk inriktning och har lång erfarenhet av arbete med:

 • Ångestproblematik
 • Depressioner
 • Livskriser. 

Grundyrke som pastor med inriktning mot själavård samt kris- och sorgbearbetning.

Telefon: 019 – 10 40 33
Besöksadress: Oskarsparken 7, 702 12 Örebro

Monica Nordlander

Leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi.

Erbjuder psykoterapi utifrån ett integrativt perspektiv framförallt utifrån KBT med en systemteoretisk ansats. Jag utgår ofta ifrån hur hjärnan påverkas av stress, ansträngningar, olika faser i livet och neuropsykiatriska funktions-varianter. Är det aktuellt med traumabehandling så arbetar jag främst med EMDR som metod.

Jag erbjuder behandling inom följande områden:

 • Ångestproblematik
 • Tvångssyndrom
 • Depression
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Stress/Utmattning
 • Livskriser, trauma, PTSD
 • Existentiella problem, relationsproblem, transkulturella frågor

Telefon: 070-485 49 11
Besöksadress: Hemmansvägen 14 Örebro, 702 16 Örebro
E-post: Monica Nordlander

Kapacitet:
Kan ej ta emot nya patienter för tillfället.

Leg. psykoterapeut, leg. arbetsterapeut

Lång erfarenhet av psykoterapeutisk behandling inom både allmänpsykiatrisk och specialistpsykiatrisk öppenvård samt rättspsykiatri. Har även erfarenhet av behandling av personer utsatta för våld i nära relationer.

Erbjuder psykoterapi med en psykodynamisk inriktning till vuxna och unga vuxna. Arbetar bland annat med:

 • Neuropsykiatrisk problematik, framför allt inom autismspektrumet
 • Personer som har behov av att bearbeta kriser och svåra händelser (trauman, PTSD)
 • Anknytningsproblematik
 • Psykosproblematik
 • Personer som har depressioner och/eller upplever ångest i olika sammanhang, t.ex. i sociala sammanhang, eller som återkommande upplever oro och rädsla utan att se något egentligt samband (generaliserat ångestsyndrom, GAD)

I behandlingen utforskas bl.a. känslor, vad som påverkar dem och varför de förorsakar psykisk ohälsa samt hur dessa känslor kan regleras. Behandlingen syftar till en förbättrad självinsikt och en förmåga att hantera livet och relationer mer funktionellt. 

Telefon: 072 - 555 54 33
Besöksadress: Näbbtorgsgatan 2, 702 23 Örebro
Öppettider: Tisdagar 13-17 alt. enligt överenskommelse
E-post:
Ulrika Rosdahl Ljung

Kapacitet:
Kan inte ta emot nya patienter.

Leg. psykolog, Leg psykoterapeut.

Legitimerad psykoterapeut med KBT inriktning. Har lång erfarenhet av olika former av psykologisk behandling. KBT och psykodynamiska metoder tillämpas i behandlingen efter behov.
Har arbetat med unga-vuxna och vuxna med ångest, fobier, depression, tvång, utmattning och relationsproblem.
Stor erfarenhet av neuropsykiatriska tillstånd.

Telefon: 076-168 80 54
Besöksadress: Rådmansgatan 14, 702 13 Örebro
E-post: VDM Psykologverksamhet

Kapacitet:
Kan ta emot nya patienter.

Du ska först vända dig till en mottagning inom allmänpsykiatrin för en bedömning av ditt behov. Allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning finns i Lindesberg, Hallsberg, Örebro och Karlskoga. Du kommer oftast i kontakt med allmänpsykiatrin via vårdcentralen.

Om allmänpsykiatrin bedömer att du är lämplig för psykoterapi inom LOV (Lagen om valfrihetssystem) skickar de en remiss till ett bedömarteam.  Det är bedömarteamet som beslutar om du kan få psykoterapi inom LOV.

Om bedömarteamet beviljar psykoterapi inom LOV kan du sedan välja psykoterapeut från listan på valbara psykoterapeuter. Därefter kontaktar du psykoterapeuten för att höra om han/hon kan ta emot dig. Om det finns plats skickar du in ditt val av psykoterapeut till bedömarteamet. Bedömarteamet skickar sedan remissen till den valda psykoterapeuten som kallar dig till ett första besök.


Om det inte finns plats på en gång, kan du välja en annan psykoterapeut eller stå på en väntelista. Under väntetiden är det remittenten (mottagningen dit du vände dig först) som ansvarar för att du får den hjälp du behöver, fram till behandlingsstarten.

Du vänder dig till bedömarteamet, som hjälper dig att välja. Telefonnumret till teamet finns i det beslut som alla får som beviljats psykoterapi inom LOV.

Du kan även söka information om psykoterapi och psykologisk behandling via www.1177.se.
Där finns information om vad psykoterapi är och hur det går till, problembeskrivningar för olika tillstånd samt vilka olika inriktningar och metoder som finns.

Nej. Alla som beviljas psykoterapi inom LOV får en psykiatrijournal, oavsett hur man väljer.

Det är bedömarteamet som fattar beslut om psykoterapi ska beviljas inom ramen för LOV. De bedömer den remiss som kommer från den allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningen dit du först vänder dig (antingen via en specialistremiss, ett besök eller en telefonkontakt) för bedömning av ditt behov av psykoterapi inom LOV. 

Nej, inte ur ett kunskapsperspektiv. Alla är legitimerade psykoterapeuter och har arbetat minst tre år i yrket. Alla täcker ett mycket brett kompetensområde och har stor erfarenhet.

Du kontaktar den allmänpsykiatriska öppenvården i Örebro län, antingen genom ett besök eller en telefonkontakt eller om du har en specialistremiss. Allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning finns i Lindesberg, Hallsberg, Örebro och Karlskoga. 

Allmänpsykiatrin gör en bedömning av ditt vårdbehov. Om de bedömer att du behöver hjälp på specialistnivå kan antingen psykiatrin eller psykoterapi enligt LOV bli aktuellt. Om de bedömer att psykoterapi enligt LOV är aktuellt skickas en remiss till psykiatrins bedömarteam som tar det slutliga beslutet kring detta.

Varje individ bedöms utifrån sina behov av psykiatrisk specialistbehandling. Du har rätt till 20 psykoterapeutiska behandlingstillfällen enligt beslutet, men om din psykoterapeut bedömer att du behöver ytterligare psykoterapi kan han/hon skicka in en ansökan till bedömarteamet om förlängd psykoterapi. Du kan maximalt få 40 behandlingstillfällen.

Den som är i behov av fler psykoterapitimmar har oftast även behov av andra insatser (till exempel medicinska insatser, arbetsterapi eller sociala insatser) och man behöver då psykiatrins samlade insatser. Inom psykiatrin kan man samla olika behandlare i ett team som var och en ger de insatser du behöver inom ramen för psykiatrin.

Javisst. Man vänder sig till terapeuten eller bedömarteamet och förklarar saken. Sedan kan du göra ett nytt val av terapeut. Observera att de förbrukade timmarna räknas av från det totala antalet timmar som beviljats.

Ja det kan man, på samma sätt som till all annan vård.

För ytterligare information vänder du dig till Sjukreseenheten i Region Örebro län.

Alla behandlare har olika väntetider. Det finns i dagsläget ingen central kö utan det kan variera mellan olika terapeuter. Det säkraste sättet är dock fortfarande att kontakta den behandlare man önskar gå hos för att få den informationen.

Kontakter

Om du som patient har frågor om vårdval psykoterapi

Fredrik Holländare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 april 2023