Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Välja vårdcentral

Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill lista dig på där du kan söka vård. Det kan vara en vårdcentral inom Region Örebro län eller en som drivs privat på uppdrag av Region Örebro län. Du kan även välja en vårdcentral i annan region, men du kan bara vara listad vid en vårdcentral.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 oktober 2023