Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Jag är anhörig eller närstående

Information till dig som är anhörig eller närstående till en patient.

Var frisk när du hälsar på

Det viktigt att du som närstående är frisk när du besöker sjukhuset på grund av smittorisken. I samband med influensatider är det särskilt viktigt att du väntar med ditt besök tills du är helt frisk. Patienter som vårdas på sjukhus drabbas hårt när influensa och vinterkräksjuka sprids på vårdavdelningarna. 

God handhygien är viktigt för allas säkerhet

För att undvika smitta har personalen som rutin att sprita sina händer före och efter varje patientkontakt och vi använder handskar och skyddsförkläden när det behövs. Personalen har kortärmade arbetskläder och inga klockor eller ringar.

God handhygien är viktigt även för patienter och besökare. Handdesinfektionsmedel finns på toaletter, vid tvättställen och på sänggavlarna. Tillsammans kan vi hjälpas åt att hindra spridning av smitta bland våra patienter som ibland är väldigt sjuka och sköra.

Mobiltelefon och wifi

Du får använda din mobiltelefon i allmänna utrymmen på sjukhuset/vårdinrättningen. På vissa platser finns skyltar med förbud och här ska mobiltelefonen vara avstängd, annars kan den störa medicinsk utrustning.

Det är inte tillåtet att använda mobiltelefonen för att ta bilder eller spela in ljud på våra sjukhus eller vårdinrättningar. För detta krävs tillstånd. 

Förbud eller speciella regler för mobilanvändning kan finnas på vissa avdelningar.

Mat och dryck för dig som besöker en patient på sjukhuset

Besökare till patient som är inlagd på sjukhus får själva skaffa lunch och fika. Här hittar du det utbud av restauranger, caféer och kiosker som finns på ditt sjukhus: 

Barn som behöver vård

Det är viktigt att du och ditt barn känner er trygga när ni kommer till oss i vården. Här hittar du information som kan vara användbar för dig som är förälder eller närstående till ett barn som behöver sjukvård:

Barn som behöver vård

När en förälder eller närstående blir sjuk

Du som är ung

När en förälder eller ett syskon drabbas inte mår bra, är med om en olycka eller drabbas av svår sjukdom påverkas hela familjen. Det kan vara bra att veta att många andra barn och unga också har någon nära som mår dåligt. Ofta hjälper det att prata med någon.

Här får du råd och tips och kan läsa om var du ska vända dig för att få hjälp om du behöver (1177.se)

Du som är vuxen

Den som är anhörig eller närstående till en patient ska ha möjlighet att få information och stöd från vården men sekretessen är förstås viktig. 

Det är patienten själv som bestämmer vem som ska få information om vården. Det gäller även om du är närstående. Det du får veta beror alltså på vad patienten har bestämt.

Om patienten inte kan ta emot information alls ska informationen ges till närstående om det är möjligt.

Informationen ska vara anpassad så att både patienten och den närstående förstår den. Om det behövs kan ni få tolkhjälp eller annan hjälp för att förstå lättare. 

Läs mer om att vara närstående till en patient (1177.se)

Palliativ vård - vård i slutet av livet

Vård i slutet av livet innebär ofta palliativ vård. Det är behandlingar och stöd som lindrar symtom och som ibland kan förlänga livet. Även närstående kan få stöd.

Läs mer om vård i livets slutskede på 1177.se

Donation efter döden

Trots att de flesta är positiva till att donera organ och vävnader efter sin död blir många möjliga donationer inte av och det fattas organ som skulle kunna rädda livet på någon annan. Antalet faktiska organdonatorer i Sverige är knappt 200 varje år.

Sjukvården gör sitt yttersta för att rädda liv. Det är först när livet inte går att rädda och livsuppehållande behandling inte längre hjälper patienten som frågan om donation kan bli aktuell. Om din anhöriga har tagit ställning för organdonation kan hens organ rädda liv.

Läs mer om organdonation efter döden (1177.se)

Sorg

Sorg är de känslor och tankar som kan komma om du förlorar någon du älskar eller tycker mycket om. Sorg kan vara olika för olika personer men kan också variera mycket hos en person. Det kan vara smärtsamt, jobbigt och tröttande med sorg. De flesta människor upplever sorg åtminstone någon gång i livet.

Här kan du läsa mer om sorg för dig som är vuxen (1177.se)

Att stötta barn och unga i sorg

Tillvaron påverkas mycket för både vuxna och barn till exempel när någon i familjen dör. Att visa och dela sorgen kan vara ett sätt att hantera och bearbeta en svår period. Du som vuxen kan ändå känna dig osäker på hur du kan möta barnens sorg. Ibland kan barn sörja på oväntade sätt.

Läs mer om hur du kan stötta barn och unga som sörjer (1177.se)

Du som är ung och känner sorg

Du kan känna sorg när du förlorar någon du älskar eller tycker mycket om. En del hamnar i något som kallas kris. Men du kan också känna sorg om det händer något allvarligt som förändrar ditt liv. Att sörja kan ta tid, men det hjälper dig att komma vidare.

På umo.se kan du läsa mer om sorg och kris

Stödgrupper för barn och unga som har förlorat någon nära

När det inträffar ett dödsfall i familjen blir ingenting sig likt. Då kan det vara en hjälp att träffa andra som förlorat någon. Alla barn och unga i sorg är välkomna att delta i våra stödgrupper, oavsett vad orsaken till dödsfallet är.

Läs mer om våra grupper

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2021