Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård BUP Örebro

Mottagningen är en öppenvårdsmottagning där vi diagnostiserar och behandlar barn och ungdomar upp till 18 år. Mottagningen har ett nära samarbete med barnomsorg, skola, socialtjänst och barnhälsovård.

Du som kontaktar barn- och ungdomspsykiatrin för första gången är välkommen att göra det via  

Första kontakten psykisk ohälsa barn och unga.

Innan vi startar en behandling görs en utredning. Utredningen ger ett underlag till vilken behandling som ska göras och kan även leda fram till en diagnos.

Körkortsintyg

Det finns vissa sjukdomar och medicinska förhållanden som gör att Transportstyrelsen kan kräva att du skickar in ett särskilt läkarintyg.

Digitalt vårdbesök

Ett digitalt vårdbesök är ett komplement till fysiska besök. Om ditt vårdbesök kommer att ske digitalt kommer du att få information om det i god tid innan ditt besök.  

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning.

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter.