Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

image alt text

KBT via internet för social ångest

Nu startar Region Örebro län en behandling för social ångest via internet.

image alt text
Ny verksamhet

Ny dagvårdsverksamhet för ätstörningspatienter

Region Örebro län har öppnat en ny dagvårdsverksamhet för unga ätstörningspatienter.