Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Ung kvinna med vit tröja och långt hår. Blicken är riktad mot betraktaren. Under bilden mot orange bakgrund står Bra vård skapas tillsammans. Nationell patientenkät.
Patientenkät

Nationell patientenkät inom psykiatrin

Under perioden 23/4-12/8 får en del av våra patienter inom psykiatrin frågan om att delta i Nationell patientenkät.

Psykisk hälsa

Under 18 och mår dåligt?

Första kontakten psykisk ohälsa barn och unga: kontaktcenter för råd, stöd och bedömning vid psykisk ohälsa.

Vit pratbubbla utan text på en blommig bakgrund.
Anhörigstöd

Stöd för dig som anhörig

Är du bosatt i Örebro län och anhörig till någon som lever med en psykiatrisk diagnos? Se datum för våra anhörigutbildningar 2024.