Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Rättspsykiatrisk avdelning 6 Örebro

Avdelningen är en rättspsykiatrisk intagnings- och utredningsavdelning som även tar emot patienter som är häktade men inte dömda. Avdelningen har säkerhetsklass 2.

Varje patient har ett eget tvärprofessionellt team kring sig som tillsammans med patienten arbetar med individens problematik. Vi jobbar individfokuserat och samverkar med andra vårdaktörer samt med närstående.

Telefonnummer

019-602 83 00

Besöksadress

Avdelning 6 Mellringestaden Återbruksvägen 5 Örebro

Vägbeskrivning

Mellringestaden.

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

Telefon, mobiltelefon och internet

På vår avdelning är det inte tillåtet att använda egen mobiltelefon, dator, laptop, surfplatta eller annan elektronisk utrustning. All sådan utrustning finns att låna vid behov.

För din och andras trivsel och säkerhet

Det är inte tillåtet att vara alkohol- eller drogpåverkad på avdelningen. Rökning är endast tillåten utomhus på anvisad plats, särskilda tider. Hot och våld accepteras inte på avdelningen. Det är inte tillåtet att ta med sig alkohol, narkotika eller föremål som kan skada dig själv eller andra. 

God handhygien är viktigt för allas säkerhet

För att undvika smitta har personalen som rutin att sprita sina händer före och efter varje patientkontakt och vi använder handskar och skyddsförkläden när det behövs. Personalen har kortärmade arbetskläder och inga klockor eller ringar.

God handhygien är viktigt även för patienter och besökare. Tillsammans kan vi hjälpas åt att hindra spridning av smitta bland våra patienter som ibland är väldigt sjuka och sköra.

Tystnadsplikt

All personal du träffar i vården har tystnadsplikt. Det är du som bestämmer om upplysningar om ditt tillstånd får lämnas ut och i så fall till vilka.

Läs mer om tystnadsplikt och sekretess på 1177.se

Värdesaker

Värdeskåp för att förvara dina värdesaker finns på alla avdelningar. 

Dietist och kostbehandling

Vid många sjukdomar är kosten en viktig del av behandlingen. Dietisten ger dig råd utifrån ditt sjukdomstillstånd och behov.

Läs mer om vad du kan få hjälp med från en dietist

Mat och dryck för dig som är patient

Du som är inlagd på en vårdavdelning blir serverad frukost, lunch, middag och mellanmål varje dag. Om du behöver eller önskar specialkost kontaktar du personalen på avdelningen (gärna innan du ska läggas in om du har möjlighet till det).

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du som tvångsvårdas inom psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår. Om du önskar kan uppdraget därefter förlängas med ytterligare fyra veckor.

Så gör du för att få en stödperson

Vänd dig till din läkare eller den vårdpersonal du har kontakt med eller din kontaktperson. Du kan också vända dig till Patientnämndens kansli.

Vad gör en stödperson för dig?

  • Är en medmänniska som håller regelbunden kontakt med dig.
  • Har rätt att besöka patienten på avdelningen.
  • Har rätt att närvara vid förvaltningsrättens förhandlingar.
  • Följer reglerna om tystnadsplikt.
  • Kan ha fortsatt kontakt med dig fyra veckor efter tvångsvårdens upphörande.

En stödperson ska däremot inte:

  • Utföra vårdpersonalens arbete.
  • Överta ansvaret för din ekonomi.
  • Vara juridiskt ombud.

Besökstider

Besök på avdelningen planeras i samråd med personal och patient.

Vi vill gärna ha kontakt med dig som är anhörig/närstående

Under vårdtiden vill vi gärna ha kontakt med dig som är anhörig eller närstående till patienten. Möjlighet finns till familjesamtal och barnsamtal.