Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Psykiatriska DBT-mottagningen Örebro

Mottagningen tar emot patienter från 16 år med diagnosen emotionell instabil personlighetsstörning, IPS/Borderline personlighetsstörning och självskadebeteende.

DBT-behandling består av både individualterapi och färdighetsträning i grupp samt färdighetsträningskurser för anhöriga.

Telefonnummer

019-602 90 60

Öppettider

Måndag-Torsdag 08:00-12:00

Måndag-Torsdag 12:45-15:30

Fredagar 08:00-12:00

Fredagar 12:45-14:00

Besöksadress

Skolgatan 36-38, Hus C, 703 64 Örebro

Kom igång med fysisk träning

Du som får din vård på den här mottagningen och vill komma igång med fysisk träning kan göra en intresseanmälan via vår e-tjänst Intresseanmälan - fysisk träning, psykiatrisk fysioterapi.  E-tjänsten hittar du här.

Har du tagit dina vaccindoser mot covid-19?

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Nu erbjuder vi alla som är 18 år eller äldre en ny påfyllnadsdos.

Boka tid eller kom på drop-in (1177.se)

Remiss krävs

För att få komma till mottagningen krävs en remiss från allmänpsykiatrins öppenvård. De skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. 

Remiss (1177.se)

Du kan även få en remiss från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). 

Utifrån remissen gör vi en bedömning och fattar beslut om DBT-behandling är relevant för dina besvär. Det innebär att du antingen får en kallelse till DBT-mottagningen eller rekommendation om annan behandling. 

Du som är anhörig till någon som lever med ett psykiatriskt tillstånd eller en psykiatrisk diagnos kan ibland själv behöva rådgivande stöd och handledning. 

Kontaktuppgifter och mer information om stöd till dig som är anhörig hittar du här.

Första besöken - intagningsdel

Intagningsdelen pågår under cirka 3-5 tillfällen och ger dig möjlighet att förbereda dig inför behandlingen. Efter genomförd intagningsdel bestämmer du tillsammans med din terapeut om du ska påbörja en behandling eller inte. Ibland kan vi ha väntetid till behandlingsstart och du bli då erbjuden att delta i en grupp för färdighetsträning under tiden.  

Behandling

I DBT-behandlingen ingår:

  • Individuell terapi
  • Färdighetsträning i grupp
  • Telefonkonsultation i speciella situationer

Anhöriggrupp - Familjeband

I de flesta fall är det viktigt att även personer i patientens närmaste omgivning får stöd och verktyg för att på ett mer effektivt sätt hantera svåra situationer som kan uppstå.

Familjeband är en kurs för anhöriga som till exempel föräldrar, partners, syskon, vänner eller andra betydelsefulla personer i patientens omgivning. Kursen syftar till att ge träning i att bättre kunna hantera sina egna reaktioner och beteenden i svåra situationer. Kursen är på kvällstid under 15 veckor. Inbjudan till att delta i kursen får du genom den personen som är patient hos oss.

Innehåll i kursen

Kursen ger en ökad kunskap om diagnosen emotionell instabil personlighetsstörning (IPS) samt om hur man kan skapa och bevara goda relationer även under svåra omständigheter. Vi arbetar med och pratar om hur man kan ta hand om sig själv när man har en anhörig som mår dåligt.

Under kursen kommer ämnen som diagnos, självskadebeteenden, medveten närvaro, acceptans, empati och bekräftelse, känsloreglering, relationsfärdigheter och problemlösning att beröras.

Informationen ges i föreläsningsform samt genom aktivt deltagande i olika övningar. Mellan kurstillfällena ges hemuppgifter som redovisas i grupp.

Syfte med kursen är i korthet:

  • Lära ut färdigheter som kan göra livet mindre pressat.
  • Lära ut färdigheter för att mer effektivt hantera svåra situationer.
  • Att utveckla ett stödjande nätverk med andra anhöriga.

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)