Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Psykiatriska fysioterapimottagningen Karlahuset Örebro

På mottagningen arbetar vi med rörelse för att förbättra psykiskt mående för personer med en pågående behandling inom psykiatrin. Behandlingen är kroppsbaserad och syftar till att stärka det friska och att stödja dig i att träna upp mer flexibla strategier och få ett mer tillåtande förhållningssätt till dig själv och dina besvär. I första hand erbjuder vi olika former av gruppträning.

Du som är över 18 år och har en pågående behandling inom allmänpsykiatrin i Karlskoga eller Lindesberg erbjuds psykiatrisk fysioterapi på mottagningarna i Karlskoga och Lindesberg.

Telefonnummer

019-602 90 46

Öppettider

Måndag-Fredag 08:00-16:00

Emma Fransson

Sjukgymnast

Johanna Jansson

Fysioterapeut

Lars-Åke Hägglund

Fysioterapeut

Lena Axelsson Svedell

Fysioterapeut

Maria Antonsson

Fysioterapeut

Stina Löf

Fysioterapeut

Therése Sjöberg

Fysioterapeut

Besöksadress

Psykiatriska fysioterapimottagningen, Karlahuset Folkungagatan 33, Örebro

Intresseanmälan - fysisk träning

Du som har en behandlingskontakt inom psykiatrin i Region Örebro län kan anmäla intresse för att delta i fysisk träning via e-tjänsten: Intresseanmälan – fysisk träning, psykiatriska fysioterapimottagningen, Örebro. Du får en kallelse till ett digitalt besök och om det bedöms som lämpligt får du tillgång till träning i våra öppna grupper under 12 veckor. För individuell behandling krävs remiss från den enhet där du går i behandling. 

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

Du som är anhörig till någon som lever med ett psykiatriskt tillstånd eller en psykiatrisk diagnos kan ibland själv behöva rådgivande stöd och handledning. 

Kontaktuppgifter och mer information om stöd till dig som är anhörig hittar du här.

Till de första 1-3 besöken hos oss kan du ha dina vanliga kläder på dig och behöver inte ha med dig ombyte för träning. 

Du som ska gå på ett gruppträningspass behöver ha lämpliga kläder för träning. Omklädningsrum och dusch finns i anslutning till träningslokalen.

 

Du som kommer till oss via remiss:

Vid de första 1-3 besöken gör vi en undersökning där vi pratar en del och gör några rörelser tillsammans. Efter undersökningen gör vi en planering av din behandling. Planeringen görs utifrån fysioterapeutens bedömning och dina önskemål. Behandlingen pågår under tolv veckor och kan bestå av:

  • Basal kroppskännedom
  • Fysisk träning

Bokning av gruppträning gör du enkelt via vår e-tjänst "Boka tid för gruppträning".

Du som tränar hos oss utan remiss:

Bedömning, inledande samtal och planering sker tillsammans med din behandlare på den enhet där du har din pågående behandling i psykiatrin.

Därefter bokar du in dig på de gruppträningspass du önskar delta i. Bokningen gör du via vår e-tjänst "Boka tid för gruppträning".

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Du som kommer till oss via remiss:

Efter tolv veckor hålls ett avslutande samtal med en av mottagningens legitimerade fysioterapeuter. Mötet kan ske på vår mottagning eller digitalt.

Du som tränar hos oss utan remiss:

Efter tolv veckor har du ett avslutande samtal med din behandlare på den enhet där du har din pågående behandling i psykiatrin.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. 

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Journalkopia

Du kan beställa en utskriven kopia av din journal skickad hem till dig med posten. Du gör det från den vårdenhet som du har haft kontakt med: 

  • Beställa journalkopia digitalt: leta upp din vårdenhet under Vård och hälsa. Under rubriken "E-tjänster" väljer du "Beställ journalkopia" och loggar in med bank-id. 
  • Beställa journalkopia genom att skicka in denna blankett till den vårdenhet du haft kontakt med. 

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det två kronor per sida.

Regionarkivet har äldre patientjournaler som du kan beställa från dem. Vilka journaltyper detta gäller och hur du gör ser du på Regionarkivets sida.