Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

KBT via internet: Depression Paniksyndrom och Social ångest

Kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet finns för dig som är vuxen och har en depression, lider av paniksyndrom eller social ångest. Du anmäler ditt intresse för behandlingen genom vår e-tjänst på 1177.se. I din intresseanmälan får du besvara ett antal frågor. Ett första bedömningssamtal sker hos psykolog på vår mottagning i Örebro eller digitalt via videosamtal. Utifrån dina svar i intresseanmälan och efter bedömningssamtalet med psykolog fattas beslut om det är lämpligt att påbörja en internetbehandling eller om andra behandlingsalternativ är mer lämpliga.

För att logga in i e-tjänsten på 1177.se behöver du en e-legitimation, till exempel mobilt BankID. Detta skaffar du enklast hos din bank. Du som är folkbokförd i annat län än Örebro län behöver först kontakta oss och berätta att du vill göra en intresseanmälan till internetbehandling för depression, paniksyndrom eller social ångest.

Telefonnummer

019-602 77 81

Öppettider

Måndag-Fredag 08:00-16:30

Telefonnummer

072-143 79 35

Om du är folkbokförd i annat län än Örebro län behöver du först kontakta oss och berätta att du vill göra en intresseanmälan till KBT via internet.

Besöksadress

Drottninggatan 38 Plan 3 702 22 Örebro

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

Remiss behövs inte

Du som är anhörig till någon som lever med ett psykiatriskt tillstånd eller en psykiatrisk diagnos kan ibland själv behöva rådgivande stöd och handledning. 

Kontaktuppgifter och mer information om stöd till dig som är anhörig hittar du här.

Internetbaserad KBT innehåller samma övningar och delmoment som KBT hos en terapeut. Skillnaden är att du får läsa om övningarna via en dator, surfplatta eller mobiltelefon istället för att gå till en mottagning. Du bestämmer själv var och när du ska arbeta med din behandling. Genom skrivna meddelanden har du regelbunden kontakt med en ansvarig behandlare under behandlingstiden som är 12 veckor. Internetbehandling kräver att du tar mycket ansvar för din egen behandling.

Intresseanmälan – du som bor i Örebro län

  1. Logga in på mottagningens e-tjänst på 1177.se och välj Region Örebro län - Anmälan till internetbehandling för depression, paniksyndrom och social ångest - Internetbehandling.  
  2. Du gör din intresseanmälan genom att besvara ett antal frågor om dig själv och om hur du mår. 
  3. Vi tar emot din intresseanmälan och återkommer till dig efter 1-2 veckor. 
  4. De flesta som söker blir kallade till ett första bedömningssamtal hos en av våra psykologer. I samband med det besöket får du besked om internetbehandlingen passar för dig eller inte. Om vi utifrån din intresseanmälan direkt ser att annan behandling är mer relevant meddelar vi dig det via 1177 eller per telefon. Det finns möjlighet att genomföra bedömningssamtalet antingen på vår mottagning eller digitalt. 

Intresseanmälan - du som bor i annat län 

Om du är folkbokförd i annat län än Örebro län behöver du först kontakta oss och berätta att du vill göra en intresseanmälan till KBT via internet, samt uppge ditt personnummer. Du kan därefter följa steg 1-4 ovan.  

Behandlingen passar för dig som: 

  • är över 18 år
  • har en depression eller paniksyndrom med lindriga eller måttliga symtom eller lider av social fobi.

Behandlingen ges inte till personer med annan allvarligare psykiatrisk problematik som kräver behandling först.

Även om du är osäker på om behandlingen passar för dig så är du välkommen att göra en intresseanmälan. Vi gör en bedömning om behandlingen är lämplig och återkommer till dig.

För att hjälpa dig att ta ställning till om du är intresserad av KBT via internet så rekommenderar vi att du läser första modulen i behandlingen. På så sätt får du ett exempel på vad behandlingen innebär och hur den är uppbyggd. Klicka på länkarna nedan för att se första behandlingsmodulen.

Effektiv behandling

KBT via internet har undersökts i många forskningsstudier i Sverige och andra länder. Studierna visar att behandlingen fungerar och har en stor effekt. I flera jämförelser har kognitiv beteendeterapi via internet lika stor effekt som KBT hos en terapeut. För att säkra kvalitén på vår behandling rapporterar vi till Svenska internetbehandlingsregistret (SibeR).

Första besöket sker ofta fysiskt

I de flesta fall inleder vi en behandling med ett första fysiskt besök på vår mottagning i Örebro. I vissa fall kan även detta besök genomföras digitalt. Under besöket får du bland annat mer information om hur internetbehandlingen går till.

12 veckors behandling

Under de kommande 12 veckorna jobbar du självständigt med delarna i behandlingen. Din ansvariga behandlare följer det du gör och du har en kontinuerlig kontakt med hen via systemet du jobbar i.    

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. 

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Journalkopia

Du kan beställa en utskriven kopia av din journal skickad hem till dig med posten. Du gör det från den vårdenhet som du har haft kontakt med: 

  • Beställa journalkopia digitalt: leta upp din vårdenhet under Vård och hälsa. Under rubriken "E-tjänster" väljer du "Beställ journalkopia" och loggar in med bank-id. 
  • Beställa journalkopia genom att skicka in denna blankett till den vårdenhet du haft kontakt med. 

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det två kronor per sida.

Regionarkivet har äldre patientjournaler som du kan beställa från dem. Vilka journaltyper detta gäller och hur du gör ser du på Regionarkivets sida.