Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

För att utveckla och säkra vårdens kvalitet registrerar vi uppgifter om din behandling i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister.

Du väljer själv om vi får registrera dina uppgifter

Att medverka i ett kvalitetsregister är frivilligt och du har alltid möjlighet att säga nej. Om du inte vill att dina uppgifter registreras ska du kontakta den vårdgivare du har besökt. Du kan också när som helst begära att dina uppgifter tas bort ur registret genom att kontakta din vårdgivare eller aktuell registerhållare. 

Sekretess

Det är bara den vårdgivare som du har besökt som har tillgång till uppgifter som kan användas för att identifiera dig. Samma sekretessregler gäller som för din journal.

Uppgifterna i ett kvalitetsregister får användas till:

  • att utveckla och säkra vårdens kvalitet
  • att ta fram statistik
  • forskning

Mer information om kvalitetsregister går att läsa på 1177.se

Information om respektive register och kontaktuppgifter till registerhållare finns på webbsidan kvalitetsregister.se

Register för SARS-CoV-2

Nationellt kvalitetsregister för SARS-CoV-2

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 oktober 2020