Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Familjesamverkansteamet norra Örebro län, FamSam

Familjesamverkansteamet, FamSam, är ett samarbete mellan Region Örebro län och Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner. FamSams uppgift är att, där det behövs, vara ett samverkansstöd för familjer och verksamheter.

Genom att samla aktuella verksamheter och familjen till samverkansmöten, så kallade FamSam-möten, är målet att förbättra barns och familjers livssituation. FamSam agerar som mötesledare i FamSam-mötena för att skapa förutsättningar för god samverkan mellan familjen och verksamheter, samt verksamheter emellan. FamSam har en neutral roll och företräder varken familjen eller någon verksamhet.

God samverkan kan

  • öka familjens upplevelse av stöd,
  • bidra till att skapa en bättre helhetsbild av familjens livssituation,
  • utifrån en ökad samsyn ge verksamheterna förutsättningar att ge rätt insatser i rätt tid,
  • ge ökad förståelse för olika verksamheters uppdrag och ökat kunskapsutbyte mellan professionerna.

FamSam tar uppdrag där familjen har flera vård- och stödinsatser som kräver samordning, när tidigare samverkan har varit otillräcklig och/eller där det finns behov av samverkan ur ett familjeperspektiv.

Bakgrund till satsningen

Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället och modellen för familjesamverkansteamet har sitt ursprung i arbetet kring psykisk hälsa i norra Örebro län.

I norra länsdelen finns en rad olika verksamheter som vänder sig till barn och unga som upplever psykisk ohälsa. För familjer med komplexa behov kan detta innebära många olika kontakter med myndigheter och hälso- och sjukvården. Även om avsikterna är goda kan detta ibland innebära negativa konsekvenser för familjerna, men även för inblandade verksamheter, då insatser från olika håll i sämsta fall kan motverka varandra.

FamSam skapades för att genom samverkan få till en bättre samordning kring familjer med komplexa behov. Syftet är att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i norra Örebro län.

Vilka arbetar i teamet?

I Familjesamverkansteamet jobbar psykolog och socionom. FamSam strävar efter att ha bred kompetens med erfarenhet från vård, socialtjänst och skola. 

Tveka inte att kontakta FamSam om du tänker på någon familj som skulle kunna vara hjälpt av ett samverkansstöd. Både du som privatperson och du som jobbar i en verksamhet som träffar barn och/eller föräldrar är välkommen att höra av dig.

Marta Bjurström

Leg psykolog och samverkansledare

Sara Maxe

Socionom och samverkansledare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 augusti 2023