Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

I rapporterna redogörs för olika problemområden som kan identifieras utifrån synpunkter och klagomål från patienter och närstående. Det övergripande syftet med rapporterna är att de ska utgöra ett bidrag till hälso- och sjukvårdens utvecklings- och kvalitetsarbete. När beskrivningar av ärenden finns i rapporterna har patienten tillfrågats om samtycke.

Patientnämnden har även i uppdrag att göra analyser av klagomål och synpunkter som patienter lämnar till patientnämnden.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 januari 2021