Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Rörelsenätverket

Region Örebro län har i uppdrag att bidra till en förbättrad folkhälsa i länet. Som en del i det arbetet är vi med i Rörelsenätverket.

rörelsenätverket3.jpg

Det långsiktiga målet med Rörelsenätverket är att skapa en god, jämlik och jämställd folkhälsa genom en medvetet rörelserik och aktiv befolkning i Örebro län.

I Rörelsenätverket samarbetar Region Örebro län med RF-SISU, Örebro kommun och Örebro universitet och andra offentliga aktörer i länet. 

Läs mer om Rörelsenätverket här.

 

Anna Jakobsson

Chef staben Hållbar utveckling

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 maj 2021