Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Om en patient skadas allvarligt inom vården är vårdgivaren skyldig att rapportera händelsen till chefläkare/anmälningsansvarig. Om händelsen bedöms falla inom anmälningsskyldigheten görs en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs mer om Lex Maria (1177.se)

2020-12-17 Närsjukvårdsområde väster
2020-12-14 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-12-14 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-12-14 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-12-09 Närsjukvårdsområde väster
2020-12-03 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri
2020-12-03 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri
2020-12-03 Beroendecentrum, Område psykiatri
2020-11-24 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-11-24 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-11-24 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-11-24 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-11-24 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-11-24 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-11-10 Urologiska kliniken
2020-11-10 Kvinnokliniken
2020-11-02 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-10-23 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri
2020-10-20 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri
2020-10-14 Ortopediska kliniken
2020-10-07 Vårdcentral, norra länsdelen
2020-10-06 Närsjukvårdsområde väster
2020-10-01 Kirurgiska kliniken
2020-09-04 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri
2020-08-18 Kirurgiska kliniken
2020-08-18 Kirurgiska kliniken
2020-07-09 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri
2020-07-01 Barn- och ungdomspsykiatri, Område psykiatri
2020-06-30 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri
2020-06-29 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri
2020-06-29 Urologiska kliniken
2020-06-29 Kirurgiska kliniken
2020-06-29 Kirurgiska kliniken
2020-06-29 Kirurgiska kliniken
2020-06-29 Kvinnokliniken
2020-06-29 Kvinnokliniken
2020-06-29 Kvinnokliniken
2020-06-25 Kirurgiska kliniken
2020-06-22 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-06-22 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-06-10 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri
2020-06-03 Närsjukvårdsområde norr
2020-06-03 Närsjukvårdsområde norr
2020-06-03 Närsjukvårdsområde norr
2020-05-26 Närsjukvårdsområde norr
2020-05-08 Barn- och ungdomspsykiatri, Område psykiatri
2020-04-29 Närsjukvårdsområde väster
2020-04-28 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-04-28 Kirurgiska kliniken
2020-04-28 Kirurgiska kliniken
2020-04-23 Närsjukvårdsområde väster
2020-04-21 Kvinnokliniken
2020-03-25 Närsjukvårdsområde väster
2020-03-25 Närsjukvårdsområde väster
2020-03-18 Närsjukvårdsområde väster
2020-03-18 Närsjukvårdsområde väster
2020-03-05 Urologiska kliniken
2020-03-05 Laboratoriemedicinska kliniken
2020-03-05 Kirurgiska kliniken
2020-03-05 Kirurgiska kliniken
2020-02-28 Närsjukvårdsområde väster
2020-02-24 Närsjukvårdsområde norr
2020-02-20 Närsjukvårdsområde väster
2020-02-13 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-02-13 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-02-13 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-02-11 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri
2020-02-10 Område medicin och rehabilitering
2020-02-03 Kirurgiska kliniken
2020-01-28 Kirurgiska kliniken
2020-01-28 Kirurgiska kliniken
2020-01-24 Beroendecentrum, Område psykiatri
2020-01-22 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-01-21 Onkologiska kliniken
2020-01-17 Onkologiska kliniken
2020-01-17 Urologiska kliniken
2020-01-17 Urologiska kliniken
2020-01-17 Kvinnokliniken
2020-01-17 Kirurgiska kliniken
2020-01-17 Kirurgiska kliniken
2020-01-17 Anestesi- och intensivvårdskliniken
2020-01-08 Närsjukvårdsområde norr

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 mars 2021