Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Om en patient skadas allvarligt inom vården är vårdgivaren skyldig att rapportera händelsen till chefläkare/anmälningsansvarig. Om händelsen bedöms falla inom anmälningsskyldigheten görs en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs mer om Lex Maria (1177.se)

2021-10-07 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri
2021-09-10 Kirurgiska kliniken 3
2021-10-12 Kirurgiska kliniken
2021-10-12 Kliniken för medicin och geriatrik
2021-10-12 Ortopediska kliniken
2021-10-12 Röntgenkliniken
2021-09-10 Kärl-Thoraxkliniken
2021-09-10 Kvinnokliniken 2
2021-09-10 Kirurgiska kliniken 2
2021-09-10 Kvinnokliniken
2021-09-10 Öron-, näs- och halskliniken 2
2021-09-10 Öron-, näs- och halskliniken
2021-09-10 Kirurgiska kliniken
2021-08-31 Kvinnokliniken
2021-09-07 Akutkliniken USÖ
2021-09-07 Akutkliniken USÖ
2021-09-07 Akutkliniken USÖ
2021-09-07 Akutkliniken USÖ
2021-09-07 Akutkliniken USÖ
2021-09-01 Akutkliniken Lindesberg
2021-08-18 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri
2021-08-18 Vårdcentral i Örebro
2021-06-29 Vårdcentral i norra länsdelen
2021-06-18 Vårdcentral i norra länsdelen
2021-06-15 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri
2021-06-10 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri
2021-06-04 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri
2021-05-03 Vårdcentral i södra länsdelen samt Röntgenkliniken
2021-05-03 Vårdcentral i Örebro
2021-05-03 Vårdcentral i södra länsdelen
2021-05-03 Vårdcentral i Örebro
2021-05-03 Vårdcentral i Örebro
2021-04-10 Vårdcentral i norra länsdelen
2021-04-13 Vårdcentral i Örebro
2021-04-12 Vårdcentral i Örebro
2021-04-01 Område psykiatri
2021-03-18 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri
2021-01-18 Närsjukvårdsområde norr
2021-01-20 Kirurgiska kliniken
2021-01-20 Kvinnokliniken
2021-01-20 Urologiska kliniken
2021-01-25 Kirurgiska kliniken
2021-01-26 Kirurgiska kliniken
2021-02-08 Kirurgiska kliniken
2021-02-09 Kärl- thoraxkliniken
2021-02-22 Närsjukvårdsområde väster
2021-02-22 Närsjukvårdsområde väster
2021-05-24 Kvinnokliniken
2021-05-24 Kvinnokliniken (2)
2021-05-24 Kvinnokliniken (3)
2021-05-24 Kvinnokliniken (4)
2021-05-26 (2) Kirurgiska kliniken
2021-05-26 Hjärt-lung-fysiologiska kliniken
2021-05-26 Hjärt-lung-fysiologiska kliniken
2021-05-26 Kirurgiska kliniken
2021-05-26 Öron-näs-halskliniken
2021-06-01 Närsjukvårdsområde väster
2021-07-14 Närsjukvårdsområde väster
2021-07-14 Närsjukvårdsområde väster (2)
2021-07-22 Närsjukvårdsområde väster
2021-07-22 Närsjukvårdsområde väster(2)
2021-08-11 Anestesi- och intensivvårdskliniken
2021-08-11 Kärl- thoraxkliniken
2021-08-11 Onkologiska kliniken
2021-08-11 Ögonkliniken
2021-08-11 Öron-näs-halskliniken
2021-08-12 Ögonkliniken
2021-08-12 Öron-näs-halskliniken

2020-12-17 Närsjukvårdsområde väster
2020-12-14 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-12-14 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-12-14 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-12-09 Närsjukvårdsområde väster
2020-12-03 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri
2020-12-03 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri
2020-12-03 Beroendecentrum, Område psykiatri
2020-11-24 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-11-24 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-11-24 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-11-24 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-11-24 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-11-24 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-11-10 Urologiska kliniken
2020-11-10 Kvinnokliniken
2020-11-02 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-10-23 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri
2020-10-20 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri
2020-10-14 Ortopediska kliniken
2020-10-07 Vårdcentral, norra länsdelen
2020-10-06 Närsjukvårdsområde väster
2020-10-01 Kirurgiska kliniken
2020-09-04 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri
2020-08-18 Kirurgiska kliniken
2020-08-18 Kirurgiska kliniken
2020-07-09 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri
2020-07-01 Barn- och ungdomspsykiatri, Område psykiatri
2020-06-30 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri
2020-06-29 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri
2020-06-29 Urologiska kliniken
2020-06-29 Kirurgiska kliniken
2020-06-29 Kirurgiska kliniken
2020-06-29 Kirurgiska kliniken
2020-06-29 Kvinnokliniken
2020-06-29 Kvinnokliniken
2020-06-29 Kvinnokliniken
2020-06-25 Kirurgiska kliniken
2020-06-22 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-06-22 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-06-10 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri
2020-06-03 Närsjukvårdsområde norr
2020-06-03 Närsjukvårdsområde norr
2020-06-03 Närsjukvårdsområde norr
2020-05-26 Närsjukvårdsområde norr
2020-05-08 Barn- och ungdomspsykiatri, Område psykiatri
2020-04-29 Närsjukvårdsområde väster
2020-04-28 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-04-28 Kirurgiska kliniken
2020-04-28 Kirurgiska kliniken
2020-04-23 Närsjukvårdsområde väster
2020-04-21 Kvinnokliniken
2020-03-25 Närsjukvårdsområde väster
2020-03-25 Närsjukvårdsområde väster
2020-03-18 Närsjukvårdsområde väster
2020-03-18 Närsjukvårdsområde väster
2020-03-05 Urologiska kliniken
2020-03-05 Laboratoriemedicinska kliniken
2020-03-05 Kirurgiska kliniken
2020-03-05 Kirurgiska kliniken
2020-02-28 Närsjukvårdsområde väster
2020-02-24 Närsjukvårdsområde norr
2020-02-20 Närsjukvårdsområde väster
2020-02-13 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-02-13 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-02-13 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-02-11 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri
2020-02-10 Område medicin och rehabilitering
2020-02-03 Kirurgiska kliniken
2020-01-28 Kirurgiska kliniken
2020-01-28 Kirurgiska kliniken
2020-01-24 Beroendecentrum, Område psykiatri
2020-01-22 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-01-21 Onkologiska kliniken
2020-01-17 Onkologiska kliniken
2020-01-17 Urologiska kliniken
2020-01-17 Urologiska kliniken
2020-01-17 Kvinnokliniken
2020-01-17 Kirurgiska kliniken
2020-01-17 Kirurgiska kliniken
2020-01-17 Anestesi- och intensivvårdskliniken
2020-01-08 Närsjukvårdsområde norr

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 mars 2021